De privacyverklaring van Schoolinfo

In deze verklaring lees je wat wij doen met de persoonsgegevens die wij verzamelen.
Wij vinden het heel belangrijk om vertrouwelijk en zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Ook houden wij ons aan de privacywet die geldt voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonsgegevens.

Lees hier onze privacyverklaring.

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 worden de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo