No items found

Op RSG Wolfsbos merkten teamleiders dat de schoolcultuur niet meer aansloot op de onderwijswaarden die de school belangrijk vindt. De school koos Schoolinfo om een programma op te stellen waarbij de docenten in gesprek met elkaar gingen over deze waarden.

09 - 01 - 20 Bekijk

Er is een groot tekort aan academisch geschoolde docenten. Stichting Trainees in onderwijs biedt daarom afgestudeerde academici een traineeship aan van twee jaar. Ze vroegen Schoolinfo om een bijdrage aan het programma te leveren.

07 - 01 - 20 Bekijk

Scholen zijn op zoek naar manieren om het schoolexamen op schooleigen wijze in te vullen. Hoe geef je het schoolexamen op jouw school op zo’n manier vorm dat het aansluit bij de onderwijsvisie van jouw school?

27 - 11 - 19 Bekijk

Op de Amsterdamse scholen het Hyperion Lyceum en het Gerrit van der Veen College ontstond het idee om ‘geflipt leren leren’ toe te passen en zelf educatieve filmpjes te maken. Maar hoe pak je dat aan? Schoolinfo stelde een training samen.

07 - 11 - 19 Bekijk

Het Scala College wilde inzicht krijgen in effecten van de onderwijsontwikkeling op hun school. Hiervoor speelden teamleiders en docenten het spel School in Beweging. Wat leverde dit de school op?

04 - 11 - 19 Bekijk

Op 9 en 10 januari organiseert Schoolinfo de ‘Tweedaagse voor jonge leraren: leraarschap in breder perspectief’, speciaal voor leraren met twee tot vijf jaar werkervaring.

16 - 09 - 19 Bekijk

Op het Udens College volgden twaalf docenten die leiding geven aan veranderteams, samen een Veranderkrachttraject op maat. “Dit is een vliegwiel voor ontwikkeling.”

Bekijk

Sinds het schooljaar 2018-2019 heeft Het Perron een leerlijn TL+. Het doel van de leerlijn is om TL-leerlingen niet alleen theoretisch, maar ook praktisch te scholen. Hoe ziet het curriculum eruit?

Bekijk

Havo 5-leerlingen van het Valuascollege in Venlo organiseerden een eigen pop-upmuseum met het thema ‘water’. Hoe gingen ze te werk?

04 - 06 - 19 Bekijk

Hoe zorg je dat TL-leerlingen zowel praktisch als theoretisch goed worden geschoold? Het Perron ontwikkelde een nieuwe leerlijn TL+ met bijbehorend curriculum. Maar hoe organiseer je dat?

Bekijk

Op maandag 8 april vond de Conferentie 10-14 Onderwijs plaats in het Muntgebouw in Utrecht. Schoolinfo organiseerde deze conferentie namens de Kwartiermakers 10-14. Lees het verslag van de dag en bekijk de video.

Bekijk

Schoolinfo ondersteunt drie vo-scholen na de overgang naar één nieuw bestuur: Stichting VO Zeeuws-Vlaanderen.

Bekijk

Schoolinfo ondersteunt het Netwerk 10-14 Onderwijs, onder meer door het organiseren van bijeenkomsten en conferenties.

Bekijk

De kerngroep van scholen die toe willen naar een andere vorm van examinering schrijft een positiestuk om hun visie uit te dragen. Wat is de stand van zaken?

14 - 02 - 19 Bekijk

Schoolinfo organiseerde voor PLEION de workshopdag ‘Eigenaarschap’. Bijna 100 docenten en schoolleiders én 68 leerlingen van de 14 scholen kwamen samen in Utrecht.

17 - 12 - 18 Bekijk

Ook dit jaar organiseerde Schoolinfo de iScholenDag, het jaarlijkse evenement voor docenten en schoolleiders van de iScholenGroep. Lees hoe dit eruit zag.

01 - 11 - 18 Bekijk

Het afgelopen jaar werkte Schoolinfo samen met ISK-docenten en experts van ITTa aan een leerlijn alfabetisering voor nieuwkomersonderwijs. Deze leerlijn inclusief bijbehorend lesmateriaal is nu beschikbaar.

29 - 10 - 18 Bekijk

Omdat de scholen BC Broekhin locatie Reuver en locatie Swalmen met krimp te maken hebben, betrekken ze samen een oude fabriek. Een ideale kans om nieuwe dingen uit te proberen.

26 - 10 - 18 Bekijk

Schoolinfo organiseerde een ict-inspiratiemiddag voor ruim 800 medewerkers van het bestuur van VO-Haaglanden.

Bekijk

Schoolinfo organiseerde voor leerlingen en ouders van het Isendoorn College een bijeenkomst over de toekomst van het onderwijs. 

Bekijk

De innovatiewerkgroepen van Leerling 2020 maken gebruik van design thinking om tot nieuwe, relevante oplossingen te komen. Lees hoe de methodiek in de praktijk werkt.

18 - 06 - 18 Bekijk

Schoolinfo organiseerde een bijeenkomst over samenwerkingen tussen onderwijs en wetenschap. Een van de uitkomsten: het opzetten van ‘fieldlabs’.

15 - 06 - 18 Bekijk

Er zijn aanvragen vanuit de hele wereld voor het bordspel ‘We Own The School’. Wat is het en hoe kun je het bestellen?

15 - 06 - 18 Bekijk

Schoolinfo organiseerde een bijeenkomst voor leerlingen en ouders op het Isendoorn College. Maar liefst dertig leerlingen en zo’n honderd ouders dachten na over de toekomst van het onderwijs.

14 - 06 - 18 Bekijk

Stichting Carmelcollege zette twee leerlabs op naar het model van Leerling 2020 met ondersteuning van Schoolinfo. Wat is het voordeel van een eigen leerlab en waar moet je rekening mee houden?

24 - 04 - 18 Bekijk

Tijdens de Nationale Museumweek worden er verschillende pop-up musea in vo-scholen ingericht door scholieren. Schoolinfo heeft de Museumvereniging in contact gebracht met enkele van deze scholen.

05 - 04 - 18 Bekijk

Schoolinfo organiseerde een mini-symposium SE-CE omdat een aantal scholen aangaf dat zij graag toe willen naar een andere vorm van examens.

04 - 04 - 18 Bekijk

Uit onderzoek van Leerling 2020 blijkt dat scholen in het voortgezet onderwijs ambitieus zijn als het gaat om gepersonaliseerd leren.

30 - 03 - 18 Bekijk

Schoolinfo werkt samen met ISK-docenten, LOWAN en ITTA aan een leerlijn alfabetisering voor nieuwkomersonderwijs.

27 - 02 - 18 Bekijk

In opdracht van Stichting VO Haaglanden organiseerde Schoolinfo de Inspiratiedag ICT op het Segbroek College in Den Haag. Een geslaagde middag met ruim 800 docenten en schoolleiders.

12 - 12 - 17 Bekijk

Schoolinfo organiseerde een ISK-netwerkbijeenkomst voor docenten in het nieuwkomersonderwijs met als doel het onderlinge contact tussen hen te bevorderen.

30 - 11 - 17 Bekijk

De bijeenkomst van Schoolleiders voor de Toekomst stond in het teken van de dialoog tussen schoolleiders en leerlingen en omdenken.

14 - 11 - 17 Bekijk

Ruim 50 leerlingen hebben tijdens een creatieve middag georganiseerd door Schoolinfo ideeën uitgewerkt over het onderwijs van de toekomst. Bekijk de video.

20 - 10 - 17 Bekijk

Scholen nemen initiatief om het onderwijs nog verder te ontwikkelen. Hoe geven scholen deze ontwikkeling vorm en waar lopen zij tegenaan? Bekijk de animatie over onderwijsontwikkeling.

12 - 10 - 17 Bekijk

Schoolinfo kijkt met plezier terug op de iScholenDag 2017 in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. Schoolinfo organiseerde het evenement.

10 - 10 - 17 Bekijk

Schoolinfo begeleidde en ondersteunde het bestuur van Carmel bij de opstart van hun eigen leerlabs.

Bekijk

Schoolinfo bracht de Museumvereniging in contact met vo-scholen voor de inrichting van de verschillende pop-up musea tijdens de Nationale Museumweek. 

Bekijk

Schoolinfo ondersteunt de iScholenGroep met de coördinatie van het netwerk. Ook organiseert Schoolinfo de iScholendag.

Bekijk

De groep ‘Schoolleiders voor de toekomst’ streeft naar een nieuw ‘ecosysteem’ voor educatie. Samen kijken ze naar het onderwijs van morgen. “We willen onderwijs dat er toe doet, door te doen.”

26 - 02 - 17 Bekijk

Om ervoor te zorgen dat je schoolorganisatie een lerende organisatie is en blijft, is het essentieel dat iedereen binnen de organisatie zich blijft ontwikkelen. Hoe geef je als school invulling aan ontwikkeltijd?

19 - 12 - 16 Bekijk

Welke structuren om innovatie in het onderwijs te stimuleren kunnen lerarenopleidingen bij andere instellingen ‘afkijken’? Schoolinfo sprak bestuurders en stuitte op vijf mogelijke systeemveranderingen.

25 - 08 - 16 Bekijk

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.