4 inspirerende voorbeelden voor Internationale Schakelklassen

Hoe ziet een veilig leerklimaat voor leerlingen in Internationale Schakelklassen (ISK) eruit? Hoe kun je trauma’s herkennen? En, hoe kun je loopbaanbegeleiding inrichten? Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens een ISK-netwerkbijeenkomst op 14 november 2017 georganiseerd door Schoolinfo.

De middag was bedoeld voor docenten en coördinatoren die werken in het nieuwkomersonderwijs en is onderdeel van een reeks bijeenkomsten. De middagen hebben als doel deelnemers extra kennis op te laten doen over de specifieke praktijk binnen het nieuwkomersonderwijs en het onderlinge contact tussen hen te bevorderen.

Veilig leerklimaat

Tijdens de netwerkbijeenkomst op 14 november konden de deelnemers verschillende workshops volgen. Harma Graveland en Bianca Padding – beiden werkzaam op de ISK-afdeling van ISK Wolfsbos in Hoogeveen – lieten zien hoe zij een veilig leerklimaat creëren voor hun leerlingen. Ook hebben ze de deelnemers laten ervaren hoe lastig het is om je te focussen wanneer je angstig bent, iets waar leerlingen met heftige traumatische ervaringen veel last van kunnen hebben.

Klappen van een ballon

Aan de deelnemers werd de opdracht gegeven om zich te focussen op het verhaal terwijl zij hun ogen dicht moesten doen en een opgeblazen ballon in hun hand moesten houden. Terwijl het verhaal verteld werd, ging er iemand rond met een naald in de hand. De dreiging die het klappen van de ballonnen met zich meebracht, maakte het lastig om goed naar het verhaal te luisteren. Laat staan om de inhoud van het verhaal te verwerken en te onthouden.
Bekijk de presentatie.

Trauma herkennen

Dolf Hautvast van Respect Education Foundation heeft in zijn workshop een inleiding gegeven over traumasensitief lesgeven. Hierbij is hij ingegaan op hoe je een trauma herkent, wat je kunt doen voor leerlingen die getraumatiseerd zijn, hoe je dit in de klas doet en wanneer je als docent tevreden kunt zijn. Dolf zijn gepassioneerde verhaal sprak tot de verbeelding, zo gaf een van deelnemers terug: “Wat een geweldige spreker, fantastisch, inspirerend. Theorie met zeer bruikbare praktijkvoorbeelden waarmee je meteen de volgende dag aan de slag kan.”
Bekijk de presentatie.

Loopbaanbegeleiding

Nicole Dubois en Imke Prinsen van School 23 lieten in hun workshop zien hoe bij hen de loopbaanbegeleiding wordt vormgegeven. Op basis van hun uitstroomprofiel doorlopen leerlingen een verschillend beroepenoriëntatie-programma. Tijdens de workshop kregen de deelnemers inzicht in de instrumenten die hiervoor worden gebruikt.
Bekijk de presentatie.

Leerlijn wiskunde

ISK-docent Lea Haar is de auteur van Wiskundetaal, een leerlijn met als doel het kennismaken met en uiteindelijk ook het beheersen van de Nederlandse wiskundetaal. Aan de hand van verschillende voorbeelden liet Lea zien wat het belang van taal(-beheersing) is voor het reken-/wiskundeonderwijs. Zij gaf uitleg over de opbouw van de leerlijn en liet lesvoorbeelden zien. “Ik word hier zo blij van. Dit is wat ik probeer bij elkaar te zoeken, en nu is het als één geheel beschikbaar. Nu al zin om het in te zetten”, aldus een docent. De leerlijn bestaat momenteel uit 18 lessen en is beschikbaar voor docenten via www.wiskundetaal.com.
Bekijk de presentatie.

Aanmelden nieuwsbrief

Deel dit artikel:

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.