50 leerlingen, 50 inspirerende meningen

Ruim 50 leerlingen uit heel Nederland hebben op 26 september in WALHALLAb in Zutphen met veel plezier ideeën uitgewerkt over het onderwijs van de toekomst. Schoolinfo organiseerde deze creatieve middag om input op te halen voor Schoolleiders voor de Toekomst. Bekijk de video.

Verslag

Leerling Lisa Lambooij deed mee aan de bijeenkomst en schreef haar bevindingen van de dag op. “Als je leerlingen vraagt wat ze vinden van het schoolleven, hoor je regelmatig teksten als ‘saai’, ‘te lange dagen’ of ‘te veel huiswerk’. Wat nou als je hier, met je eigen ervaringen, misschien wel iets aan kan doen?”, schrijft Lisa over haar motivatie om mee te doen.

Het bedenken van een lesrooster

Volgens haar waren de leerlingen enthousiast en gingen ze vol overgave aan de slag. “Dit varieerde van het laten horen van je mening, tot het samen een oplossing bedenken voor een verandering in het onderwijs. Groepjes gingen bijvoorbeeld aan de slag met het bedenken van een nieuw lesrooster of het nadenken over hoe je een milieuvriendelijke school bouwt en waar je die school dan zou moeten neerzetten. Allemaal gebaseerd op wensen van de leerlingen.”

Kennis van de leerlingen

Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, bracht ook een bezoek aan deze bijeenkomst. Zijn indruk was volgens Lisa positief. ‘’Deze manier van werken is doen, praten én handelen. Die combinatie is heel leuk. Er komen mogelijkheden uit waarvan je eerst niet wist dat ze mogelijk waren. Ik hoop dat we de kennis van de leerlingen nog meer gaan gebruiken.’’

Een boom in de school

De uitkomsten waren verrassend. Lisa: “Wat dacht je van een school met een glazen koepel voor natuurlijk licht en bomen die binnen staan voor extra zuurstof? Of een ronde school met een sportzaal op het dak in het kader van duurzaamheid en efficiëntie?”

Conclusies van de dag

De conclusies van de dag zijn gedeeld met schoolleiders in heel Nederland.

Aanmelden nieuwsbrief

Deel dit artikel:

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.