“Met ‘We Own The School’ hebben we een internationale hit gescoord”

Na de lancering van het bordspel We Own The School’, ontwikkeld door het leerlab Pleion, op de internationale onderwijsconferentie ICSEI 2018 in Singapore kwamen er aanvragen vanuit de hele wereld voor het spel. Wat is het en hoe kun je het bestellen?

In alle facetten

De scholen in het leerlab Pleion van het project Leerling 2020 zijn allemaal aangesloten bij het netwerk Pleion (Platform Eigentijds Onderwijs). Ze kwamen tot de conclusie dat eigenaarschap in alle facetten van een school belangrijk is om terug te vinden. Het leerlab stelde zichzelf de vraag: Hoe kunnen we het gesprek over eigenaarschap op een inspirerende manier op school laten plaatsvinden? “Er is gekozen om het model van eigenaarschap in een spelvorm te gieten, omdat het een goede manier is om een continue uitwisseling tussen theorie en praktijk in te richten”, zegt Freek Wevers, schoolleider op het IJburg College 2.

Meer gemotiveerd

Het spel heeft tot doel om een gesprek op gang te brengen over ‘eigenaarschap van leren’ en hoe de school dat kan bevorderen. Volgens de scholen in dit leerlab zijn leerlingen en docenten die eigenaarschap ervaren meer gemotiveerd. Het spel is dus een instrument om het eigenaarschap binnen de school in gang te zetten en te vergroten.

Lees hoe het spel werkt

Beginnend bandje

Als stok achter de deur voor de ontwikkeling van het spel had het leerlab de internationale onderwijsconferentie ICSEI in januari 2018 uitgekozen om het spel voor het eerst aan een groter publiek te presenteren. “We zijn net een beginnend bandje, dan is het wel leuk als je af en toe een optreden hebt”, vertelt Peter de Waal, teamleider bij het Orion Lyceum.

Een hit gescoord

Het bleek een schot in de roos: zowel voor het proces van de groep als voor de ontwikkeling van het spel. “ICSEI hielp om een deadline te hebben waar je naartoe kan werken. Je wordt gedwongen om concreet te worden, in een relevante, inhoudelijke omgeving”, aldus Stijn Hulshof, docent van het IJburg College. Het congres voor schoolleiders en onderwijsonderzoekers zorgde tegelijkertijd ook voor een groot bereik. “Dat was spannend, omdat een eigen draai is gegeven aan wetenschappelijke literatuur om het spel speelbaar te maken. Gelukkig bleek het een succes. Er zijn vanuit de hele wereld aanvragen gedaan voor het spel en de originele auteur van de basistheorie achter het spel, John Macbeath, heeft zelfs een spel in ontvangst genomen. Nu hebben we als band meteen een hit gescoord”, zegt Henk van Woudenberg, voormalig teamleider van de Werkplaats Kindergemeenschap.

Speelsessies

In de periode na de ICSEI is het leerlab aan de slag gegaan met de doorontwikkeling van het spel. Talloze speelsessies zijn georganiseerd op scholen in Nederland en daarbuiten om feedback op te halen en het spel verder aan te scherpen. Nu ligt er een versie waarmee scholen met leerlingen, docenten en/of medewerkers spelenderwijs het gesprek over eigenaarschap kunnen aangaan.

Gebruikerservaring

Sebastian Blanck, teamleider UniC: “Tijdens een leerling-arena heb ik met leerlingen ‘We Own The School’ gespeeld. Het ging in het bijzonder over het toetsen op onze school. Het was een van de beste arena’s tot nu toe. Er kwam uit dat leerlingen meer leren van en meer plezier en succes ervaren in realistische en vakoverstijgende projecten waarin ruimte is voor eigen keuze. Leerlingen ervaren druk rondom toetsen en deadlines en ervaren toetsen vooral als een momentopname. Dankzij het spel konden we dit in 45 minuten boven tafel krijgen. Een eyeopener voor de aanwezige schoolleiders, bestuurders en docenten.”

Bestel het spel

Scholen kunnen het spel in het Nederlands bestellen via de website www.weowntheschool.nl. Ook kunnen scholen een aanvraag doen voor begeleiding bij het spelen van het spel. Op korte termijn wordt er ook een downloadbare versie gelanceerd. Volg hiervoor Schoolinfo op Twitter.

Bestel het spel en/of doe een aanvraag voor begeleiding.
Aanmelden nieuwsbrief

Deel dit artikel:

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.