Breng de ontwikkeling op jouw school verder met School in Beweging

Het Scala College wilde inzicht krijgen in effecten van de onderwijsontwikkeling op hun school. Hiervoor speelden teamleiders en docenten het spel School in Beweging. Wat leverde dit de school op?

De invoering van een nieuw idee of verandering in een school is vaak behoorlijk complex. Sommige collega’s zijn razend enthousiast, andere wachten af of willen er helemaal niet aan. Met elkaar ga je door verschillende fases: reflectie, ontwikkeling en consolidatie. Het spel School in Beweging heeft als doel om inzicht te geven in de ontwikkeling op je school en om deze beter te begrijpen. Door het spel leer je de fases van ontwikkeling te herkennen, ervaar je welke acties je vooruithelpen (en welke achteruit) en krijg je meer inzicht in wanneer welke acties effectief zijn. Deze inzichten kun je vervolgens in je eigen school toepassen.

Hoe krijg je iedereen in beweging?

Het doel van het spel is om alle fictieve leraren en de schoolleider in de consolidatiefase te krijgen en de verandering op school te borgen. Je speelt het spel in groepjes van drie of vier collega’s, je krijgt per groepje een opdracht en kiest samen acties om de fictieve leraren en hun schoolleider op het spelbord vooruit te helpen. Met behulp van feedback van de spelleider en door tussendoor met elkaar te reflecteren, ontdekken jullie welke acties effectief en dus succesvol zijn. Je achterhaalt ook hoe je de leraren in het spel die minder snel willen veranderen, toch in beweging krijgt.

Effecten van onderwijsontwikkeling

Het Scala College speelde School in Beweging om met collega’s een indruk te krijgen wat een onderwijsontwikkeling allemaal in gang zet binnen een school. Teamleider Annelies van Dorst: “Volgend schooljaar starten we in klas 1 met zelfregulerend onderwijs. Leerlingen bepalen onder begeleiding van een coach zelf hoe zij hun leerdoelen voor vakken gaan behalen. Een aantal docenten is hiervoor vorig jaar opgeleid tot coach. Andere collega’s formuleerden leerdoelen en maakten lessenseries voor leerjaar 1. Dit vraagt natuurlijk best veel van het hele team. We wilden graag aan de hand van de spelsessie meer inzicht krijgen in de effecten van deze onderwijsontwikkeling binnen onze vestiging.”

Draagvlak vergroten

De school speelde School in Beweging met teamleiders en docenten. Alle docenten die interesse hadden om mee te spelen, waren welkom om deel te nemen. Annelies: “Ik vond het belangrijk om alle docenten uit te nodigen, omdat zij de belangrijkste rol hebben bij de invoering van het zelfregulerend leren. Juist ook voor collega’s die minder enthousiast zijn, is het belangrijk om te laten zien hoe ingewikkeld zo’n verandertraject is. Het doel van het spelen van School in Beweging was dus ook om het draagvlak verder te vergroten bij docenten.”

Spelervaring

Annelies vertelt dat er tijdens het spelen van School in Beweging intensief overleg was tussen collega’s over verschillende interventies: “De onverwachte gebeurtenissen – die zeer realistisch waren – hadden een verrassend effect op het ontwikkelingsproces. Door het spel ontdekten we dat een veranderingsproces met kleine stapjes gaat en veel tijd kost. Dit wisten we eigenlijk al, maar het is goed om dit samen met meerdere lagen in de school te ervaren.” Docent Eefje Munneke: “Ik vond het leuk om op een andere manier en in een andere setting samen met collega’s over onderwijsontwikkeling na te denken.”

Opbrengsten

Het spel geeft een overzicht van acties die belangrijk zijn in de verschillende fases. Annelies: “De acties die wij uitgevoerd hebben in de aanloop naar zelfregulerend leren of nog van plan zijn, kwamen ook voor in het spel. We zitten dus op de goede weg: dat geeft een goed gevoel.” Tijdens het spel kwam Annelies er ook achter dat het belangrijk is om het sociale netwerk tussen collega’s onderling in kaart te brengen: “Dit is nu een concrete actie voor ons. Door dit te doen, weten we beter wie we het best voor bepaalde zaken kunnen benaderen. Sommige collega’s hebben namelijk een positieve invloed op veel andere collega’s. Ook gaan we nu eerder ouders en leerlingen meenemen: door hen op tijd te betrekken, creëren we meer draagvlak.”

Meerwaarde voor scholen

Annelies raadt scholen aan die bezig zijn met een verandering om het spel te spelen: “Het is een goed middel om begrip bij de betrokkenen te creëren, zodat het draagvlak voor een verandering groter wordt. Het spel was dynamisch en gaf een goede indruk van de werkelijkheid. De docenten waren enthousiast en hebben hun ervaring ook breed gedeeld met collega’s.” Eefje: “Ik besef nu pas hoeveel stappen er nodig zijn om een onderwijsverandering door te voeren en dat het lastig is om de juiste stappen te zetten. Ik sta nu zelf meer open ten aanzien van de ontwikkelingen op onze school.”

Zelf spelen?

Wil je meer kennis over de fases van ontwikkeling, inzicht krijgen in welke acties je bij een ontwikkeling kunt inzetten en dit vervolgens toepassen in je eigen school om je ontwikkeling verder te brengen? Samen met een spelbegeleider van Schoolinfo kun je met jouw collega’s School in Beweging spelen. Neem contact op voor meer informatie en/of maak meteen een afspraak.

Deel dit artikel:

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.