De kunst van het afkijken

Welke structuren om innovatie in het onderwijs te stimuleren kunnen lerarenopleidingen bij andere instellingen ‘afkijken’? Welke verbeteringen zijn er mogelijk om docenten een leven lang te laten leren? Schoolinfo sprak bestuurders en stuitte op vijf mogelijke systeemveranderingen.

Bekijk de vijf mogelijke systeemveranderingen.

Deze systeemveranderingen zijn opgehaald naar aanleiding van bestuurdersbijeenkomsten over de toekomst van lerarenopleidingen. De bijeenkomsten zijn georganiseerd door Schoolinfo in juni 2016.

Aanmelden nieuwsbrief

Deel dit artikel: