Leerlijn alfabetisering voor nieuwkomersonderwijs is af!

Het afgelopen jaar werkte Schoolinfo samen met ISK-docenten en experts van ITTa aan een leerlijn alfabetisering voor nieuwkomersonderwijs. Aan de hand van verschillende leerdoelen en bijbehorend lesmateriaal kunnen ISK-scholen met deze leerlijn hun leerlingen op gestructureerde wijze de Nederlandse taal leren.

Bekijk de leerlijn alfabetisering via Wikiwijs.

Een deel van de ISK-leerlingen in het voortgezet onderwijs kent een ander alfabet, of helemaal geen. Omdat uit onderzoek bleek dat het lesmateriaal waar ISK-docenten in het voortgezet onderwijs mee werken beperkt is en niet voldoende aansluit op de doelgroep, is er een leerlijn alfabetisering gemaakt gericht op nieuwkomersonderwijs. Doordat ISK-docenten zelf betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling, sluit de leerlijn aan op wat zij in de dagelijkse praktijk nodig hebben. Lees meer over de totstandkoming.

Verschillende instapniveaus

De leerlijn is gebaseerd op het raamwerk voor alfabetisering van CITO. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende instapniveaus, namelijk Alfa A, B en C. Door een Alfa-toets te maken, kan aan de hand van de uitslag de leerling op het geschikte niveau starten binnen de leerlijn.

Doelen en vaardigheden

De leerlijn alfabetisering beschrijft per niveau wat de startdoelen zijn. De basiswoordenschat komt aan bod en er worden verschillende vaardigheden behandeld. Deze vaardigheden zijn luisteren, spreken en gesprekken voeren, technisch en functioneel spreken, en technisch en functioneel schrijven. Daarnaast kun je binnen de leerlijn bijpassend lesmateriaal vinden.

Ben jij docent op een ISK-school? Ga dan zelf aan de slag met de leerlijn alfabetisering. De komende periode worden er nog extra verwijzingen naar lesmateriaal toegevoegd.

Download de leerlijn als pdf.

Meer weten over deze leerlijn? Neem contact op met Jesse van den Doren.

 

Deel dit artikel:

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.