Leerlijn alfabetisering voor nieuwkomersonderwijs is af!

Het afgelopen jaar werkte Schoolinfo samen met ISK-docenten en experts van ITTa aan een leerlijn alfabetisering voor nieuwkomersonderwijs. Aan de hand van verschillende leerdoelen en bijbehorend lesmateriaal kunnen ISK-scholen met deze leerlijn hun leerlingen op gestructureerde wijze de Nederlandse taal leren.

Bekijk de leerlijn alfabetisering via Wikiwijs.

Een deel van de ISK-leerlingen in het voortgezet onderwijs kent een ander alfabet, of helemaal geen. Omdat uit onderzoek bleek dat het lesmateriaal waar ISK-docenten in het voortgezet onderwijs mee werken beperkt is en niet voldoende aansluit op de doelgroep, is er een leerlijn alfabetisering gemaakt gericht op nieuwkomersonderwijs. Doordat ISK-docenten zelf betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling, sluit de leerlijn aan op wat zij in de dagelijkse praktijk nodig hebben. Lees meer over de totstandkoming.

Verschillende instapniveaus

De leerlijn is gebaseerd op het raamwerk voor alfabetisering van CITO. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende instapniveaus, namelijk Alfa A, B en C. Door een Alfa-toets te maken, kan aan de hand van de uitslag de leerling op het geschikte niveau starten binnen de leerlijn.

Doelen en vaardigheden

De leerlijn alfabetisering beschrijft per niveau wat de startdoelen zijn. De basiswoordenschat komt aan bod en er worden verschillende vaardigheden behandeld. Deze vaardigheden zijn luisteren, spreken en gesprekken voeren, technisch en functioneel spreken, en technisch en functioneel schrijven. Daarnaast kun je binnen de leerlijn bijpassend lesmateriaal vinden.

Ben jij docent op een ISK-school? Ga dan zelf aan de slag met de leerlijn alfabetisering. De komende periode worden er nog extra verwijzingen naar lesmateriaal toegevoegd.

Download de leerlijn als pdf.

Meer weten over deze leerlijn? Neem contact op met Jesse van den Doren.

 

Deel dit artikel: