Een open schoolcultuur creëren met ruimte voor feedback

“Collega’s hebben nu door dat verandering niet eng hoeft te zijn en dat er nog ruimte is om bij te sturen en zich te ontwikkelen. Dat komt ons onderwijs ten goede.”

Op RSG Wolfsbos merkten teamleiders dat de schoolcultuur niet meer aansloot op de onderwijswaarden die de school belangrijk vindt. Hans Kok, teamleider op locatie Harm Smeenge: “Wij willen bijvoorbeeld leerlingen meer eigen verantwoordelijkheid geven. Dan is het belangrijk dat docenten laten zien hoe zij zelf verantwoordelijkheid nemen, bijvoorbeeld door zich te houden aan afspraken.” De school besloot om de waarden die zij belangrijk vinden opnieuw centraal te zetten met het docententeam, met als doel het gedrag van docenten en leerlingen weer meer op één lijn te brengen.

Positieve sfeer

RSG Wolfsbos koos Schoolinfo om een programma op te stellen waar de onderwijswaarden aan bod zouden komen, mét de positieve sfeer die zo belangrijk is om collega’s mee te krijgen. Hans: “De onderwijswaarden die belangrijk zijn voor onze school en deel uitmaken van de Dalton-principes, wilden we weer terug laten komen in de praktijk: meer keuzevrijheid, meer vrijheid in werkvormen, samenwerking en het dragen van meer eigen verantwoordelijkheid.” De docenten stelden zelf een visiedocument op met het gewenste gedrag van een docent en een leerling als deze waarden zichtbaar zijn. Daarnaast wilde de school de docenten handvatten bieden om elkaar op een veilige manier aan te spreken op de gezamenlijke schoolwaarden. “Daar ontstond steeds meer behoefte aan”, vertelt Hans.

Complimenten

Schoolinfo organiseerde een interactieve teamsessie van een dagdeel, die begon met een korte herhaling van de Dalton-waarden. Vervolgens gingen de deelnemers in gesprek met elkaar over deze waarden. Wat werd er al gedaan om ze zichtbaar te maken? En wat moest er nog gebeuren om de leerlingen nog beter volgens deze onderwijswaarden te begeleiden? “Als positief punt werd genoemd dat docenten en leerlingen op dit moment al veel samenwerken en dat de sfeer op school goed is”, vertelt Hans. Het team werd ook gevraagd om te vertellen wat ze aan elkaar waarderen in de ‘complimentenronde’. Een docent: “Ik zou wel vaker een complimentenronde willen doen met collega’s. Het is zo goed om eens hardop te zeggen wat je aan een collega waardeert.”

Rode kleur, groene kleur

Er werd aandacht besteed aan samen verantwoordelijkheid dragen voor deze waarden. Op een constructieve manier feedback kunnen geven (en ontvangen) is daarbij essentieel. Schoolinfo maakte daarvoor gebruik van de feedbackwijzer: door het invullen van de test ontdekten de deelnemers welke stijl van feedback geven het beste bij hen past. Ook kunnen ze rekening houden met de stijl van de ander wanneer ze in gesprek gaan. Een van de deelnemers: “Als ik eerlijk ben, reageerde ik een aantal jaar geleden veel meer volgens de rode kleur: direct en besluitvaardig. Alleen heb ik geleerd dat het soms veel succesvoller is als ik eerst luister naar het hele verhaal (groene kleur). Ik heb me daar dus in ontwikkeld. Leuk om dat nu in te zien!”

Wekelijks aandacht

Hoe gaat het nu, enkele weken na de sessie, op RSG Wolfsbos? Hans: “Collega’s hebben ons echt verrast. Ze hebben door dat verandering niet eng hoeft te zijn en dat er nog ruimte is om bij te sturen en zich te ontwikkelen. Dat komt ons onderwijs ten goede.” Er zijn meerdere werkgroepen opgezet die zich bezighouden met de vraag hoe de Dalton-waarden terug te zien zijn in het onderwijs. Ook wordt in de wekelijkse teamvergadering aandacht besteed aan de waarden en de feedbackcultuur. Hans: “Collega’s vinden het nog steeds spannend om elkaar aan te spreken, maar het wordt nu wel gedaan. We praten nu in ieder geval over de gedragsregels. Het gaat nog niet perfect, maar we werken er als team aan.” De complimentenronde en de saamhorigheid die daaruit voortkwam, wordt nog steeds als erg waardevol gezien. Het team is van plan om voor kerstmis nog een complimentenronde te organiseren.

Bij leerlingen

Niet alleen tussen collega’s onderling maar ook met de leerlingen zijn er nieuwe afspraken gemaakt. Er is een aantal ‘schoolstewards’ aangewezen: leerlingen die andere leerlingen aanspreken op hun gedrag en zorgen voor een veilige school. Daarnaast zijn mobiele telefoons niet meer welkom in de les. “Daar was eerst veel discussie over, maar nu is het echt een duidelijke regel waar we elkaar op aan kunnen spreken”, vertelt Hans. “Kortom, er gebeurt ontzettend veel en we maken als school een positieve ontwikkeling door.”

Meer informatie

Ben jij geïnteresseerd in de ervaringen van deze school met hun workshop over schoolcultuur en de rol van feedback? Neem dan contact op met Hans Kok, RSG Wolfsbos. Meer weten over de feedbackwijzer, het organiseren van een teamsessie of een andere vorm van ondersteuning door Schoolinfo? Neem contact op met Elvira Davidsz of bel 030-232 48 90.

Deel dit artikel:

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.