In gesprek over onderwijsontwikkeling

Het Nederlandse onderwijs is goed. Scholen nemen initiatief om het nog verder te ontwikkelen en benutten de beschikbare ruimte in de wet om zelf uitdagingen als talentontwikkeling en gelijke kansen aan te pakken. Denk aan flexibele examinering en 10-14 scholen. Hoe geven scholen deze ontwikkeling vorm en waar lopen zij tegenaan? En wat hebben de leerlingen van nu nodig voor hun toekomst?

Bekijk de animatie over onderwijsontwikkeling.

Vragen

Met deze animatie willen we graag het gesprek over onderwijsontwikkeling op gang brengen. Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Rens van den Boogaard, rensvandenboogaard@schoolinfo.nl, 030 232 48 90.

Aanmelden nieuwsbrief

Deel dit artikel:

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.