In gesprek over onderwijsontwikkeling

Het Nederlandse onderwijs is goed. Scholen nemen initiatief om het nog verder te ontwikkelen en benutten de beschikbare ruimte in de wet om zelf uitdagingen als talentontwikkeling en gelijke kansen aan te pakken. Denk aan flexibele examinering en 10-14 scholen. Hoe geven scholen deze ontwikkeling vorm en waar lopen zij tegenaan? En wat hebben de leerlingen van nu nodig voor hun toekomst?

Bekijk de animatie over onderwijsontwikkeling.

Vragen

Met deze animatie willen we graag het gesprek over onderwijsontwikkeling op gang brengen. Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Rens van den Boogaard, rensvandenboogaard@schoolinfo.nl, 030 232 48 90.

Aanmelden nieuwsbrief

Deel dit artikel: