Isendoorn College: visie op de toekomst

Schoolinfo organiseerde voor dertig leerlingen en honderd ouders van het Isendoorn College een bijeenkomst over de toekomst van het onderwijs. 

Schoolinfo organiseerde op 25 april 2018 een bijeenkomst voor leerlingen en ouders op het Isendoorn College, op initiatief van schoolleider Ineke Rogge. Maar liefst dertig leerlingen en zo’n honderd ouders dachten na over de toekomst van het onderwijs.

Toekomst van het onderwijs

Door middel van een workshop, een tentoonstelling en gesprekken dachten zowel de leerlingen als ouders na over de toekomst van het onderwijs. Daarnaast presenteerde het Isendoorn College tijdens de bijeenkomst de nieuwe onderwijsvisie aan de ouders, waarin de ontplooiing van de leerling in een sterk globaliserende en gedigitaliseerde samenleving centraal staat. 

Tekenworkshop

De bijeenkomst startte met alleen leerlingen. Zij keken een fragment uit de documentaire ‘Most likely to succeed’. De documentaire laat een aantal revolutionaire benaderingen zien van een innovatieve school in de Verenigde Staten. Het doel was om de leerlingen op een andere manier naar onderwijs te laten kijken. Tijdens de tekenworkshop die hierop volgde visualiseerden de leerlingen hoe hun ideale onderwijs eruitziet.

Resultaten van de tekenworkshop:

Ouders betrekken

Na deze creatieve sessie werden de ouders betrokken. Het eindresultaat van de tekenworkshop lichtten de leerlingen toe in een tentoonstelling aan de ouders. Vervolgens gingen de ouders met leerlingen in gesprek. Er kwamen vragen aan bod als: “Wanneer komt je kind gelukkig thuis van school’’ en ‘’Wat is voor jou het belangrijkste dat je kind leert op school?”

Tips van leerlingen

Er kwamen relevante tips van leerlingen naar voren tijdens de bijeenkomst. Zo zei een leerling: “Ik wil veel liever werken met projecten dan met toetsen. Bij een project kom ik er tussendoor al achter hoe het gaat en kan ik dat nog aanpassen.” Een andere leerling vertelde: “Ik wil graag een soort vertrouwenspersoon die leerlingen kan leren hoe ze een leider zijn over zichzelf en over hun kwaliteiten.”

Enthousiasme en trots

Zowel de leerlingen als ouders waren enthousiast over de bijeenkomst. De leerlingen waren trots op de gemaakte producten tijdens de tekenworkshop en hun inbreng tijdens de gesprekken. De bijeenkomst leverde daarnaast op dat de ouders meer betrokken zijn bij de route die de school inslaat en begrijpen waarom er voor deze route gekozen is.

Schoolleider Ineke Rogge behoort tot de kerngroep van Schoolleiders voor de Toekomst.

Interesse?

Neem contact op

Of bel direct naar 030-232 48 90.

 

Er zijn op dit moment geen artikelen beschikbaar