“Kijk naar de kansen, ook bij krimp, hoe je als school kan innoveren”

Omdat de scholen BC Broekhin locatie Reuver en locatie Swalmen met krimp te maken hebben, betrekken ze vanaf september 2019 samen een oude fabriek. Een ideale kans om nieuwe dingen uit te proberen: organisaties die met de scholen willen samenwerken zijn welkom in het pand.

Krimp als aanleiding

De Jenaplanscholen BC Broekhin Reuver en Swalmen hebben de afgelopen jaren te maken gehad met krimp van het aantal leerlingen. De afzonderlijke scholen hadden veel ongebruikte vloeroppervlakte. “Zonde, want dat kost geld. Geld dat je niet kan investeren in onderwijs”, benadrukt schoolleider Noud Theunissen. Hiermee kwam de aanleiding om te veranderen. “Ga je dan hetzelfde doen op een andere locatie of sta je open voor vernieuwing?”, zegt Theunissen. BC Broekhin koos voor het laatste.

Samenwerking

“Wij zijn teruggegaan naar de visie. Samenwerking is binnen het Jenaplanonderwijs erg belangrijk. Wij hebben nagedacht over hoe we de omgeving nog meer bij het onderwijs konden betrekken.” Dat leidde tot het idee om een oude fabriek nieuw leven in te blazen door er twee scholen onder te brengen en bewust ruimte te geven aan organisaties waar de scholen mee samenwerken. “Doordat je samen een ruimte deelt, wordt de drempel om samen te werken ook lager.” Voor de scholen is een belangrijke voorwaarde voor externen: “Als je je in het gebouw vestigt, dan lever je een bijdrage aan het onderwijs door met leerlingen aan de slag te gaan.”

Bibliotheek

De scholen staan open voor een samenwerking zowel met commerciële als niet-commerciële partijen. Zo komt er een bibliotheek in het gebouw. Theunissen: “Zij kunnen bijvoorbeeld met leerlingen aan de slag in het kader van alfabetisering en geletterdheid. Tegelijkertijd hebben medewerkers van de bibliotheek baat bij workshops over ict door leerlingen.”

Trampolinepark

Een voorbeeld van een eventuele samenwerking met een commerciële partij is een trampolinepark. De scholen zouden die ruimte ook kunnen inzetten voor gymlessen in plaats van het gebruik van een aparte sporthal. Volgens Theunissen is het van belang om bij samenwerking met de andere partij mee te denken. “Kijk naar buiten, de omgeving wil best meedoen. Denk daarbij niet alleen aan je eigen voorwaarden en condities, maar vooral wat je samen kan bereiken. En, kijk naar de kansen, ook bij krimp, hoe je als school kan innoveren.”

Omgevingsleren

BC Broekhin heeft als basisprincipe de oriëntatie op de buitenwereld waardoor omgevingsonderwijs een logische volgende stap is. Een voorbeeld is het restaurant dat een plaats krijgt in het gebouw. “De leerlingen kunnen onder begeleiding op gezette tijden het restaurant runnen. Tegelijkertijd is het restaurant de kantine van de school.” Zo maken leerlingen kennis met de ‘echte wereld’. Een ander voordeel is dat bezoekers ook makkelijker de weg naar de school kunnen vinden. “Doordat de kantine ook het restaurant is, is de school open voor buiten.”

Onderwijslogistiek

Om de leerlingenstromen op de nieuwe locatie goed te kunnen reguleren is gekozen voor gesplitste aanvangstijden en pauzes. “Zo maak je optimaal gebruik van de vierkante meters en voorkom je dat het restaurant ineens wordt overspoeld door leerlingen. In praktijk hoeft er maar 20 minuten tussen de verschillende leerlingenstromen te zitten.”

Keuze voor locatie

In samenwerking met de gemeente zijn de verschillende opties voor een nieuwe locatie doorgenomen. Daarbij zijn ze uitgekomen op een oude fabriek. “Het gebouw had nog geen bestemming, maar het is industrieel erfgoed dat we met zijn allen willen behouden.” De samenwerking met de gemeente is voor de keuze van het gebouw belangrijk geweest. “Als je niet met hen samenwerkt, heb je een moeilijke start.”

Samen met docenten

Een verandering doorvoeren kan volgens Theunissen ook nooit zonder ondersteuning van de docenten. “Zorg dat je samen met het docententeam gelooft in de oplossing waar je op uit komt. Verzeker je dat zij perspectief in het nieuwe idee zien. Zonder hen geen onderwijs en geen samenwerking met externe partijen.”

Aanmelden nieuwsbrief

Deel dit artikel:

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.