Netwerk 10-14 Onderwijs

Schoolinfo ondersteunt het Netwerk 10-14 Onderwijs, onder meer door het organiseren van bijeenkomsten en conferenties.

Het Netwerk 10-14 Onderwijs is een netwerk van scholen die 10-14 Onderwijs aanbieden en die hun ervaringen met de rest van de sector willen delen. Ook adviseren zij het ministerie van OCW over 10-14 Onderwijs, de knelpunten en de mogelijke oplossingen. In de visie van het netwerk vinden ontwikkelingen van onderop plaats, vanuit de praktijk en sluiten zij aan op de behoeftes van leerlingen en docenten.

Wat is 10-14 Onderwijs?

Binnen 10-14 Onderwijs worden leerlingen tussen de 10 en 14 jaar door een team van po- en vo-docenten in een doorlopende leerlijn begeleid naar de overstap naar het vo. Leerlingen krijgen zo meer tijd te ontdekken wat ze willen en kunnen en wat bij hen past, voordat halverwege het vierde leerjaar een keuze voor het vo wordt gemaakt.

Ondersteuning

Op verzoek ondersteunt Schoolinfo het Netwerk 10-14 Onderwijs, onder meer door het organiseren van bijeenkomsten en conferenties. Bekijk bijvoorbeeld het verslag en de video van de Conferentie 10-14 Onderwijs op 8 april in Utrecht.

Meer weten over wat wij voor jouw school kunnen betekenen?

Neem contact op

Of bel direct naar 030-232 48 90.

 

Er zijn op dit moment geen artikelen beschikbaar

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 worden de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo