Omdenken, visualiseren en actiepunten scoren

Bijeenkomst: Schoolleiders voor de Toekomst
Datum: 31 oktober 2017
Locatie: Stadion Galgenwaard in Utrecht
Deelnemers: schoolleiders en leerlingen

 

Voetbalstadion Galgenwaard was het decor van de tweede landelijke bijeenkomst van Schoolleiders voor de Toekomst. Centraal op het programma stonden: de dialoog tussen schoolleiders en leerlingen, omdenken met spreker Berthold Gunster en actiepunten formuleren.

Bekijk de video

Actiepunten

Leerlingen en schoolleiders dachten in groepjes na over wat ze op school zouden kunnen veranderen om leerlingen meer regie over hun eigen leerproces te geven. Aan het einde van de dag schreven schoolleiders actiepunten op die ze morgen, over drie maanden en over een jaar gingen uitvoeren. Enkele actiepunten van schoolleiders waren: “Meer praktijk in het onderwijsproces brengen.” En: “Met name leerlingen, maar ook ouders, betrekken bij de vernieuwing. Zij kunnen als aanjager dienen.”

Tekenworkshop

Terwijl de schoolleiders in gesprek gingen met spreker Berthold Gunster over omdenken op school, kregen de leerlingen een tekenworkshop om hun ultieme leermoment te visualiseren. Deze tekeningen werden na afloop opgehangen om te bespreken. Schoolleiders namen daar diverse dingen uit mee: “Dat leerlingen goed kunnen verwoorden wat er goed gaat en wat er ontbreekt. Ze willen meer sport, meer autonomie, meer keuzevrijheid en meer serieus genomen worden. Al die elementen onderschrijf ik van harte.” En: “Dat toetsen zoals we die kennen eigenlijk echt niet meer kunnen en dat we ze meer moeten betrekken bij besluitvoeringen en processen.”

Leerlingen in beweging

Ook leerlingen gingen geïnspireerd en gemotiveerd naar huis. Zo gaan een aantal leerlingen op een studiemiddag van de docenten een presentatie geven over deze bijeenkomst om draagvlak te creëren voor verandering. Een ander groepje gaat met de directeur om de tafel zitten. Het motiveren van klasgenoten werd ook genoemd: “Om elkaar te helpen en van elkaars fouten te leren.”

Download de visualisatie met belangrijke thema’s van leerlingen.

Bekijk ook de focuspunten van Schoolleiders voor de Toekomst.

Aanmelden nieuwsbrief

Deel dit artikel:

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.