iScholenGroep: jaarlijkse inspiratiedag

Schoolinfo ondersteunt de iScholenGroep met de coördinatie van het netwerk. Ook organiseert Schoolinfo de iScholenDag.

Schoolinfo kijkt met plezier terug op de iScholenDag 2017 in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. De zesde editie van dit jaarlijkse evenement trok ruim 200 docenten en schoolleiders van scholen aangesloten bij de iScholenGroep. Schoolinfo organiseerde het evenement.

Bekijk de video gemaakt door leerlingen.

Organisatie iScholenDag

Schoolinfo verzorgde de praktische organisatie van de iScholenDag en werkte mee aan de invulling van het programma. De inspiratiedag was gevuld met workshops op het gebied van ict, digitale didactiek en de inrichting van gepersonaliseerd leren op school.

iHelps

Zo ging een van de workshops over scrummen in het onderwijs. Dit is een methode uit het bedrijfsleven om samen te werken aan een project. In de workshops over de iHelps werd uitgelegd hoe leerlingen een eerstelijnshelpdesk kunnen vormen voor ict-vragen. Docent Martin Ringenaldus, winnaar van de iScholenPrijs van vorig jaar, gaf een workshop over het lesgeven zonder cijfers en hoe hij ict inzet om te volgen hoe leerlingen zich ontwikkelen.

Uitreiking iScholenPrijs

Ook werd de winnaar van de iScholenPrijs van 2017 bekend gemaakt. Dit jaar ging hij naar docent Robert Mol vanwege zijn inspirerende werk als E-coach op het Dalton Lyceum Barendrecht. De iScholenPrijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de iScholenDag en gaat naar een docent, die een opmerkelijke prestatie heeft geleverd op het gebied van digitalisering en onderwijs.

Lees hier meer over de iScholenGroep.

Interesse?

Neem contact op

Of bel direct naar 030-232 48 90.

Er zijn op dit moment geen artikelen beschikbaar

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.