Onderwijs en wetenschap: “Cross-overs zijn erg belangrijk”

Hoe kunnen onderwijs en wetenschap elkaar beter vinden? Schoolinfo organiseerde op 1 juni een bijeenkomst met wetenschappers en bestuurders over dit thema. Een van de uitkomsten: het opzetten van ‘fieldlabs’.

Deze bijeenkomst, georganiseerd samen met de VO-raad, komt voort uit de behoefte vanuit het onderwijs om een nauwere samenwerking met de wetenschap te krijgen. Dit was de tweede sessie omtrent dit thema. Een van de onderdelen van het programma bestond uit het uitdiepen van de thema’s: uitdagend onderwijs organiseren, innovatievermogen in de school en motivatie van leerlingen.

Fieldlabs

In drie subgroepen werd gekeken hoe de samenwerking tussen de twee werelden op de genoemde thema’s kan worden gestimuleerd. De subgroep die zich bezighield met uitdagend onderwijs organiseren, presenteerde hiervoor het idee voor het opzetten van een ‘fieldlab’. Daarbij staat doelgericht, vraaggestuurd en multidisciplinair onderwijsonderzoek centraal. In de zomer wordt dit idee verder ontwikkeld.

Koppelen

De subgroep die aan de slag ging met innovatievermogen in de school constateerde dat cross-overs tussen verschillende werelden belangrijk zijn en dat het koppelen van onderzoekers aan docenten goed werkt. De groep die werkte aan het thema ‘motivatie van leerlingen’ stelde onder andere vast dat om de motivatie van leerlingen te verhogen, de sleutel bij de docent ligt, omdat het echt kennen van de leerling essentieel is. Motivatie is de basis waarvan andere onderwijsontwikkelingen kunnen profiteren.

Wil je meer weten over het thema onderwijs en wetenschap? Mail dan naar tomhogervorst@schoolinfo.nl

 

Aanmelden nieuwsbrief

Deel dit artikel:

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 worden de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo