Trainees in onderwijs krijgen les in ‘innovatievaardigheden’

“Nu ik begrijp waarom innovatie zo belangrijk is en bijdraagt aan de motivatie van leerlingen, loop ik voorop en ben ik degene die collega’s betrekt.”

Er is een groot tekort aan academisch geschoolde docenten. Daarnaast kiezen niet veel afgestudeerden op dit moment voor een baan als docent, omdat het beroep vaak als onaantrekkelijk of te weinig uitdagend wordt gezien. Stichting Trainees in onderwijs biedt afgestudeerde academici een uitdagende route naar het docentschap. Het tweejarig traineeship trekt daarmee een nieuwe doelgroep naar het onderwijs. Ze vroegen Schoolinfo om een bijdrage aan het programma te leveren.

Extra kwaliteit

Binnen het traineeship geven de trainees direct les op een middelbare school, volgen ze de lerarenopleiding aan de universiteit en komen ze elke week bij elkaar voor een verbredings- en verdiepingsprogramma. Binnen dit aanvullende programma richten de trainees hun blik op onderwijsvernieuwingen in de breedste zin van het woord en gaan ze aan de slag met een innovatie- of veranderingsproject op hun school. Voor dit laatste onderdeel nam Trainees in onderwijs contact op met Schoolinfo. Wolf Weymiens, coördinator en verantwoordelijk voor de inhoud van het programma: “Toen ik hoorde dat Schoolinfo zich bezighoudt met scholen die hun onderwijs willen vernieuwen, was ik gelijk geïnteresseerd in een samenwerking. Aandacht voor innovatie en de vaardigheden om deze goed te begeleiden is juist een van de extra kwaliteiten die ik onze trainees als jonge docenten wil meegeven.”

Effect van innovatie

In het begin van het verdiepingsprogramma, bij de start van de uitvoer van hun project, duiken de tweedejaars trainees in de effecten van innovatie in de school op het personeel. Vragen die daarbij aan de orde komen, zijn: Hoe kun je vanuit een projectgroep invloed uitoefenen op alle collega’s in de school om de beoogde innovatie te laten landen? Hoe krijg je iedereen mee? En wat is het effect van de mogelijke communicatie(middelen) die je daarbij in kunt zetten? Schoolinfo zette drie programmaonderdelen op, namelijk de training ‘Communicatie in verandering’, de training ‘Stap in de innovatiecurve’ en het spel ‘School in Beweging’.

Inzicht in communicatie

De training ‘Communicatie in verandering’ laat de trainees zien welke verschillende communicatiestijlen mensen kunnen hebben in veranderingsprocessen. De trainees krijgen inzicht in welke stijl ze zelf toepassen en welke stijl de collega’s uit hun team gebruiken. Vind jij het belangrijk dat iedereen het met elkaar eens is voordat er wordt gestart? Of vind je het belangrijker dat de randvoorwaarden, zoals budget, eerst op orde zijn? Of heb je altijd creatieve ideeën en probeer je het liefst gewoon iets uit? Een van de deelnemers: “Ik herken echt de irritaties die ik soms heb. Ze passen zó bij de valkuilen van de communicatiestijl die bij mij uit de test kwam!” Een andere deelnemer: “Fijn dat we echt goed in konden gaan op de WHY van mijn project. Ik kwam er zelf weer achter waarom ik zo graag activerende werkvormen in alle lessen op mijn school zou willen zien.”

Fasen van verandering

De training ‘Stap in de innovatiecurve’ richt zich op het meenemen van mensen in een innovatie. Welke fasen van verandering zijn er? Welke rol heb jij en welke rol hebben je collega’s? Sommige collega’s staan makkelijk open voor verandering en doen gelijk mee, terwijl anderen liever afwachten tot het proces een fase verder is. Met meer inzicht in de samenstelling van je team, weet je ook beter wat je kunt doen om een verandering op school soepel(er) te laten verlopen. Een van de trainees: “Toen ik net op school kwam werken, zat ik zelf ook nog in een latere fase van de curve. Nu ik begrijp waarom innovatie zo belangrijk is en bijdraagt aan de motivatie van leerlingen, loop ik voorop en ben ik degene die collega’s betrekt.”

Trainee: “Ik heb veel gehad aan de intervisiewerkvorm. Het was fijn om met mijn medecursisten te sparren en ik heb nu weer goede ideeën hoe ik met mijn casus verder kan.”

Speel het spel School in beweging

Het derde onderdeel is het spel School in beweging. Dit bordspel heeft als doel om inzicht te geven in de ontwikkeling op je school en om deze beter te begrijpen. Door het spel samen te spelen, leren de trainees de fases van ontwikkeling te herkennen, welke acties ze vooruithelpen (en welke achteruit) en krijgen ze meer inzicht in wanneer welke acties effectief zijn. Deze inzichten kunnen ze vervolgens in hun eigen school toepassen. Een van de trainees tegen een ander spelteam: “Met jullie schoolleider gaat het hele team vooruit. Onze gekozen schoolleider vindt alles wel leuk, maar alleen de voorlopers gaan vooruit op het bord.” Een andere deelnemer: “Ik besef nu dat mijn school heel veel acties heeft gedaan in de fase van reflectie, maar dat we de fase van experimenteren overslaan en meteen proberen de verandering te borgen. Terwijl veel docenten juist de behoefte hebben om eerst het nieuwe rooster uit te proberen in één jaarlaag.”

Meer weten?

Heb jij interesse in hoe de trainees de programmaonderdelen hebben ervaren? Neem dan contact op met Wolf Weymiens van Trainees in onderwijs.

Wil jij meer weten over een of meer van de onderdelen? Bel ons op 030-2324880 of mail naar info@schoolinfo.nl.

Deel dit artikel:

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.