Ouders en leerlingen in gesprek over de toekomst van het onderwijs

Schoolinfo organiseerde op 25 april een bijeenkomst voor leerlingen en ouders op het Isendoorn College, op initiatief van schoolleider Ineke Rogge. Maar liefst dertig leerlingen en zo’n honderd ouders dachten na over de toekomst van het onderwijs.

Toekomst van het onderwijs

Door middel van een workshop, een tentoonstelling en gesprekken dachten zowel de leerlingen als ouders na over de toekomst van het onderwijs. Daarnaast presenteerde het Isendoorn College tijdens de bijeenkomst de nieuwe onderwijsvisie aan de ouders, waarin de ontplooiing van de leerling in een sterk globaliserende en gedigitaliseerde samenleving centraal staat. 

Tekenworkshop

De bijeenkomst startte met alleen leerlingen. Zij keken een fragment uit de documentaire ‘Most likely to succeed’. De documentaire laat een aantal revolutionaire benaderingen zien van een innovatieve school in de Verenigde Staten. Het doel was om de leerlingen op een andere manier naar onderwijs te laten kijken. Tijdens de tekenworkshop die hierop volgde visualiseerden de leerlingen hoe hun ideale onderwijs eruitziet.

Resultaten van de tekenworkshop:

Ouders betrekken

Na deze creatieve sessie werden de ouders betrokken. Het eindresultaat van de tekenworkshop lichtten de leerlingen toe in een tentoonstelling aan de ouders. Vervolgens gingen de ouders met leerlingen in gesprek. Er kwamen vragen aan bod als: ‘’Wanneer komt je kind gelukkig thuis van school?’’ en ‘’Wat is voor jou het belangrijkste dat je kind leert op school?’’

Tips van leerlingen

Er kwamen relevante tips van leerlingen naar voren tijdens de bijeenkomst. Zo zei een leerling: ‘’Ik wil veel liever werken met projecten dan met toetsen. Bij een project kom ik er tussendoor al achter hoe het gaat en kan ik dat nog aanpassen.’’ Een andere leerling vertelde: ‘’Ik wil graag een soort vertrouwenspersoon die leerlingen kan leren hoe ze een leider zijn over zichzelf en over hun kwaliteiten.’’

Enthousiasme en trots

Zowel de leerlingen als ouders waren enthousiast over de bijeenkomst. De leerlingen waren trots op de gemaakte producten tijdens de tekenworkshop en hun inbreng tijdens de gesprekken. De bijeenkomst leverde daarnaast op dat de ouders meer betrokken zijn bij de route die de school inslaat en begrijpen waarom er voor deze route gekozen is.

Schoolleider Ineke Rogge behoort tot de kerngroep van Schoolleiders voor de Toekomst.

Aanmelden nieuwsbrief

Deel dit artikel:

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.