Professionaliseren voor jonge leraren: “Wij willen het beroep versterken”

Op 19 en 20 november organiseert Schoolinfo voor de tweede keer de ‘Tweedaagse voor jonge leraren: leraarschap in breder perspectief, speciaal voor leraren met twee tot vijf jaar werkervaring. Waarom is juist voor deze groep gekozen? 

Erik Ex, docent geschiedenis op het Cygnus Gymnasium en projectleider bij Schoolinfo, vertelt: “Tijdens mijn onderwijsreis in 2017/2018 van Finland naar Singapore zagen mijn broer Luuk en ik telkens weer dat leraren het verschil maken. Of we nou in Oekraïne of op Cyprus waren, het draait om hoe de docent de leerlingen weet te bereiken. Een mooi voorbeeld was een les in India: de docent had 43 kinderen in de klas en erg weinig faciliteiten. Als hij een filmpje wilde tonen aan de leerlingen, moest hij de enige laptop die ze hadden omhooghouden zodat iedereen mee kon kijken. Maar deze man was zó goed in zijn contact met de leerlingen. Daar draait het om.”  

Vol tempo

Vanwege zijn eigen ervaringen als docent weet Erik hoe pittig de eerste jaren lesgeven zijn. “Je hebt je opleiding afgerond, maar je weet nog niet alles, je kunt nog niet alles. En dat is helemaal niet gek, want je leert het in de praktijk”, zegt Erik. Maar die behoefte aan ontwikkeling staat eigenlijk haaks op de invulling van de eerste jaren docent zijn. Erik: “69 Procent van de leraren heeft in zijn eerste jaren niet een goed inwerktraject gehad. De eerste twee jaar krijg je nog extra ontwikkeltijd, maar daarna moet je op vol tempo meedraaien. En je krijgt wel gelijk de volle verantwoordelijkheid. Het viel me op dat de meeste beginnende leraren hun blik naar binnen keren als het ware; je staat alleen voor de klas, je werkt vrij individueel en je kent alleen je eigen school. Terwijl het juist zo waardevol is om te kijken wat er in andere klassen gebeurt, hoe het op andere scholen eraan toe gaat. Als er iets is wat mijn onderwijsreis me heeft doen beseffen, is hoe divers het onderwijs is, en hoe waardevol dat is. Die kennis moeten we delen.” 

Invloed uitoefenen

Het percentage uitvallers onder beginnende leraren (tot vijf jaar werkervaring) is schrikbarend hoog; de cijfers variëren maar lopen uiteen van 10 tot maar liefst 30 procent. Erik: “Daar moet iets aan gebeuren. Beginnende leraren haken vaak niet af omdat ze geen docent meer willen zijn, maar omdat hun school tegenvalt, omdat ze niet alles uit zichzelf kunnen halen of omdat ze geen carrièreperspectief hebben. En dat terwijl elke school anders is en misschien een andere school wel beter bij ze past. Ons streven is het beroep van de leraar te versterken. Leraren hebben veel invloed op kinderen. Zij moeten de ruimte krijgen zich te ontwikkelen, hun eigen beroep vormgeven, weten wat er op andere scholen gebeurt, wat de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen zijn en welke partijen in de onderwijssector kracht uitoefenen op de school.”  

Ervaringen delen

De tweedaagse heeft een uitgebreid programma, gericht op onder meer ervaringen delen en intervisie. Erik: “Wij willen deelnemers de ruimte en tijd geven om samen met andere leraren rond te kijken op andere scholen, om te laten zien hoe mooi het beroep is. En ook na de tweedaagse is er de mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen, te borrelen en te netwerken. Daarmee hopen wij de nieuwe generatie leraren een steuntje in de rug te bieden.” 

Interesse?

Wil je ook een kijkje nemen op andere scholen en ervaringen uitwisselen met beginnende collega’s? Bekijk hier het programma van 19 en 20 november 2020 en meld je aan. 

 

Deel dit artikel:

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.