Scholen verkennen andere vormen van examens

Onlangs vond er een minisymposium SE-CE plaats over de huidige indeling van de examens in het voortgezet onderwijs. Dit symposium is georganiseerd door Schoolinfo omdat een aantal scholen, verenigd in een kerngroep, aangaven dat zij graag toe willen naar een andere vorm van examens.

Aangespoord door een rapport van de Onderwijsraad, getiteld ‘De volle breedte van onderwijskwaliteit’ en de ontwikkelingen rondom het nieuwe curriculum.nu, wilde de kerngroep de behoefte van scholen onderzoeken om hierover van gedachten te wisselen.

Onbehagen

Tijdens de bijeenkomst bleek een breed gedeeld gevoel van onbehagen te bestaan bij zowel schoolleiders als docenten over de huidige structurering van de (centrale) examens. In dit mini-symposium werd een eerste aanzet gegeven om te achterhalen wat dat onbehagen inhoudt. Voordat de sector actie kan ondernemen, zal eerst helder moeten zijn waar het probleem precies zit.

Kernoorzaken

In de subgroepen is een top drie aan kernoorzaken samengesteld:

Meedenken?

Deze top drie dient als basis voor de verdere verkenning van dit thema. De kerngroep gaat aan de slag met de uitkomsten uit het mini-symposium en gaat de voorbereidingen treffen voor het vervolgtraject. Wil je als school meedenken over de mogelijkheden om het centraal examen beter te laten aansluiten bij de hedendaagse onderwijspraktijk, meld je dan aan bij Tom Hogervorst via tomhogervorst@schoolinfo.nl en dan nodigen wij je uit voor de volgende bijeenkomst. 
Schoolinfo geeft organisatorische ondersteuning aan de scholen die dit vraagstuk aan de kaak stellen.

Lees ook

De VO-raad heeft de afgelopen week ook zijn gedachten over een andere vorm van examinering gedeeld.

Aanmelden nieuwsbrief

Deel dit artikel:

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.