Scholen verkennen andere vormen van examens

Onlangs vond er een minisymposium SE-CE plaats over de huidige indeling van de examens in het voortgezet onderwijs. Dit symposium is georganiseerd door Schoolinfo omdat een aantal scholen, verenigd in een kerngroep, aangaven dat zij graag toe willen naar een andere vorm van examens.

Aangespoord door een rapport van de Onderwijsraad, getiteld ‘De volle breedte van onderwijskwaliteit’ en de ontwikkelingen rondom het nieuwe curriculum.nu, wilde de kerngroep de behoefte van scholen onderzoeken om hierover van gedachten te wisselen.

Onbehagen

Tijdens de bijeenkomst bleek een breed gedeeld gevoel van onbehagen te bestaan bij zowel schoolleiders als docenten over de huidige structurering van de (centrale) examens. In dit mini-symposium werd een eerste aanzet gegeven om te achterhalen wat dat onbehagen inhoudt. Voordat de sector actie kan ondernemen, zal eerst helder moeten zijn waar het probleem precies zit.

Kernoorzaken

In de subgroepen is een top drie aan kernoorzaken samengesteld:

Meedenken?

Deze top drie dient als basis voor de verdere verkenning van dit thema. De kerngroep gaat aan de slag met de uitkomsten uit het mini-symposium en gaat de voorbereidingen treffen voor het vervolgtraject. Wil je als school meedenken over de mogelijkheden om het centraal examen beter te laten aansluiten bij de hedendaagse onderwijspraktijk, meld je dan aan bij Tom Hogervorst via tomhogervorst@schoolinfo.nl en dan nodigen wij je uit voor de volgende bijeenkomst. 
Schoolinfo geeft organisatorische ondersteuning aan de scholen die dit vraagstuk aan de kaak stellen.

Lees ook

De VO-raad heeft de afgelopen week ook zijn gedachten over een andere vorm van examinering gedeeld.

Aanmelden nieuwsbrief

Deel dit artikel: