Schoolleiders, docenten én leerlingen in gesprek over eigenaarschap

Op 29 november organiseerde Schoolinfo voor PLEION (PLatform EIgentijds ONderwijs) de workshopdag ‘Eigenaarschap’. Bijna 100 docenten en schoolleiders én 68 leerlingen van de 14 scholen uit het netwerk kwamen voor het eerst samen op UniC in Utrecht.

Eigenaarschap

PLEION vroeg Schoolinfo om de praktische en inhoudelijk organisatie op zich te nemen voor de workshopdag. Thema van de dag: eigenaarschap. Hoe geven de scholen hier concreet vorm aan? Wat zijn recente ontwikkelingen? Hoe ervaren leerlingen dit? In de workshoprondes kwamen thema’s aan bod als didactisch coachen, Design Thinking, het vormen van een eigen curriculum en het spel We Own The School. Hubert Roza, rector van het Arte College: “Het was een geweldig inspirerende dag, met veel ontmoeting en kennisdeling.”

Betrekken van leerlingen

Leerlingen hadden een actieve rol op deze workshopdag. Ze volgden een eigen programma waarin zij nadachten over hun ideale onderwijs. Eén van de leerlingen: “Ik vond het leuk om leerlingen van andere scholen te ontmoeten en te kijken hoe het daar is.” Aan het einde van de dag presenteerden ze hun ideeën tijdens een expositie aan docenten en schoolleiders.

Fotobijschrift: Het ideale onderwijs volgens twee leerlingen

 

Deel dit artikel: