Schoolleiders, docenten én leerlingen in gesprek over eigenaarschap

Op 29 november organiseerde Schoolinfo voor PLEION (PLatform EIgentijds ONderwijs) de workshopdag ‘Eigenaarschap’. Bijna 100 docenten en schoolleiders én 68 leerlingen van de 14 scholen uit het netwerk kwamen voor het eerst samen op UniC in Utrecht.

Eigenaarschap

PLEION vroeg Schoolinfo om de praktische en inhoudelijk organisatie op zich te nemen voor de workshopdag. Thema van de dag: eigenaarschap. Hoe geven de scholen hier concreet vorm aan? Wat zijn recente ontwikkelingen? Hoe ervaren leerlingen dit? In de workshoprondes kwamen thema’s aan bod als didactisch coachen, Design Thinking, het vormen van een eigen curriculum en het spel We Own The School. Hubert Roza, rector van het Arte College: “Het was een geweldig inspirerende dag, met veel ontmoeting en kennisdeling.”

Betrekken van leerlingen

Leerlingen hadden een actieve rol op deze workshopdag. Ze volgden een eigen programma waarin zij nadachten over hun ideale onderwijs. Eén van de leerlingen: “Ik vond het leuk om leerlingen van andere scholen te ontmoeten en te kijken hoe het daar is.” Aan het einde van de dag presenteerden ze hun ideeën tijdens een expositie aan docenten en schoolleiders.

Fotobijschrift: Het ideale onderwijs volgens twee leerlingen

 

Deel dit artikel:

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.