Terugblik Conferentie 10-14 Onderwijs

Op maandag 8 april vond de Conferentie 10-14 Onderwijs plaats in het Muntgebouw in Utrecht. Schoolinfo organiseerde deze conferentie namens de Kwartiermakers 10-14. Lees het verslag van de dag en bekijk de video.

De belangstelling voor 10-14-onderwijs is groot. Het principe van 10-14-onderwijs is dat de laatste twee groepen van het basisonderwijs en de eerste twee van het voortgezet onderwijs bij elkaar worden gezet. “Kinderen hoeven zo in een cruciale fase in hun leven, 12 jaar, niet te kiezen. Ze kunnen zich doorontwikkelen”, vertelt Percy Henry, bestuurder van de Esprit Scholengroep. Bekijk de video met een impressie van de dag:

Veel belangstelling

De zon schijnt, de locatie is prachtig en om 13.00 uur stromen de deelnemers binnen. De belangstelling is nóg groter dan gedacht. Een deelnemer vertelt: “Wij komen helemaal uit Friesland, want we zijn geïnteresseerd in 10-14-onderwijs. Er zijn verschillende initiatieven in de provincie.” Ook Lenie van Lieverloo, expert 10-14 Onderwijs, is blij met de grote belangstelling: “Het is een dag van verbinding en ontmoeting. Maar vooral ook van kennisdeling en kennisontwikkeling.” Leon de Wit, bestuurder NUOVO Scholengroep, bevestigt dit: “We willen heel erg graag heel veel leren van elkaar.”

Special guest

Tijdens de opening stapt er een special guest op het podium. Het is 10-14-leerling Karlijn uit Groningen. Karlijn is 13 jaar en een echte ambassadrice van 10-14-onderwijs. “Ik vind 10-14-onderwijs heel erg goed want je kunt er veel kinderen mee helpen. Soms ben je gewoon nog te jong om naar de eerste klas te gaan en daar heb je een soort van tussenklasje. Daar kunnen ze je echt voorbereiden op het middelbareschoolleven.”

Minister Arie Slob

Ook minister Arie Slob is vandaag aanwezig: “Ik ben blij dat ik hierbij kan zijn. Ik vind 10-14 een fantastisch onderwerp.” Hij benadrukt de voordelen van 10-14: “10-14-onderwijs draagt eraan bij dat kinderen minder snel in een selectiemoment terecht komen. Dat is beter voor de overgangen tussen primair en voortgezet onderwijs. Het kan ook kansengelijkheid bevorderen. Omdat er nogal eens wat kinderen juist in de overgang in de problemen komen. Het kan ook helpen om doorlopende leerlijnen verder te stimuleren.”

“Heb een visie”

De opening wordt afgesloten door keynote-speaker Pedro De Bruyckere. Pedro is een Vlaamse pedagoog en onderzoeker. Hij neemt de aanwezigen mee door allerlei onderzoeken naar jongeren en onderwijs. Zijn conclusie: “Heb een visie. Het maakt niet uit welke. Het hebben van een gedeelde visie belangrijker is dan wélke visie je kiest.” Na een pauze starten de inspiratiesessies: verschillende 10-14-scholen vertellen over hun ervaringen.

Meer weten?

Schoolinfo ondersteunt het Netwerk 10-14 Onderwijs, onder meer door het organiseren van bijeenkomsten en conferenties. Ook maakten wij in opdracht van het netwerk bovenstaande video. Bekijk voor meer informatie de website 10-14 Onderwijs en lees het hele verslag van de dag. Meer weten over wat wij voor jouw school kunnen betekenen? Bekijk andere voorbeelden.

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.