Inspiratiedag voor VO Haaglanden

Schoolinfo organiseerde een ict-inspiratiemiddag voor de medewerkers van de scholen van VO Haaglanden. Ongeveer 800 medewerkers namen hieraan deel.

In opdracht van het bestuur van Stichting VO Haaglanden organiseerde Schoolinfo op 30 november de Inspiratiedag ICT op het Segbroek College in Den Haag. Een geslaagde middag met ruim 800 docenten en schoolleiders van tien verschillende scholen.

Bekijk de openingsvideo.

Kennisdeling

Schoolinfo verzorgde de praktische en inhoudelijke organisatie van de Inspiratiedag ICT. Naast het bieden van praktische handvatten in workshops en inspiraties was kennisdeling deze middag een belangrijk aspect. Er was volop ruimte voor docenten om uit te wisselen met collega’s van de verschillende scholen. Bovendien werd een groot deel van het programma verzorgd door docenten van de scholen zelf.

Praktisch aan de slag

Zo gaf Roland de Bonth, docent Nederlands op het Haags Montessori Lyceum (HML), een inspirerende workshop over Japanse Pecha Kucha’s. Dit zijn presentaties met enkel gebruik van beelden. Emiel van der Hart, docent geschiedenis op het Segbroek College, deelde in een meet-up zijn perspectief op smartphone-gebruik in de les. En Denise Pieters, docent geschiedenis aan het HML, liet haar deelnemers aan de slag gaan met gamification.

Gezamenlijk optrekken

Voor veel deelnemers waren de praktische workshops en de ontmoeting met collega’s van verschillende scholen de hoogtepunten van de middag. “Fijn om zo gezamenlijk op te trekken in het kader van onderwijsvernieuwing”, volgens een van de deelnemers. Schoolinfo kijkt met plezier terug op een mooie samenwerking met Stichting VO Haaglanden en een geslaagde Inspiratiedag ICT. Arno Peters, voorzitter VO Haaglanden: “Grote complimenten aan de organisatie. We moeten dit vaker doen.”

Lees meer over Stichting VO Haaglanden.

Interesse?

Neem contact op

Of bel direct naar 030-232 48 90.

 

Er zijn op dit moment geen artikelen beschikbaar

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.