Onderzoek: vo-scholen ambitieus als het gaat om gepersonaliseerd leren

Scholen in het voortgezet onderwijs zijn enthousiast over gepersonaliseerd leren, maar zijn nog niet zo ver in de uitvoering. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek dat DUO Onderzoek & Advies uitvoerde in opdracht van Schoolinfo. Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het project Leerling 2020.

Het onderzoek geeft inzicht in de houding van schoolleiders, bestuurders en docenten ten opzichte van gepersonaliseerd leren, wat vo-scholen nu al aanbieden op dit gebied en waar hun ondersteuningsbehoefte ligt. Zowel scholen die hebben deelgenomen aan Leerling 2020 als scholen die niet hebben meegedaan, zijn in het onderzoek meegenomen.

Verschil tussen ambitie en uitvoering

Er blijkt een verschil te zijn tussen de ambitie van scholen op het gebied van gepersonaliseerd leren en de uitvoering daarvan. De meeste respondenten vinden dat onderwijs op maat steeds meer onderdeel moet worden van het werken en leren op school. 62 procent van de docenten geeft echter aan hier nog niet zo ver mee te zijn of zelfs niet of nauwelijks te zijn begonnen.

Behoefte aan ondersteuning

Een grote meerderheid van de bestuurders, docenten en schoolleiders is van plan op hun eigen school (verder) aan de slag te gaan met onderwijs op maat. Wel hebben zij behoefte aan ondersteuning om dit tot een duurzaam succes te maken. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van lesmateriaal en hulp bij de implementatie.

Differentiëren en coaching

Ongeveer 30 procent van de respondenten geeft aan dat hun school redelijk ver tot ver is met het invoeren van gepersonaliseerd leren. Zo maken docenten gebruik van lesmateriaal om te differentiëren en zien zij zichzelf, naast vakdocent, steeds meer als coach voor de leerlingen.

Bekijk de infographic.

Bekijk de samenvatting.

Bekijk het volledige onderzoeksrapport.

Nadere informatie: Stefanie van Nes
stefanievannes@schoolinfo.nl

Meer over Leerling 2020. 

Aanmelden nieuwsbrief

Deel dit artikel:

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.