Edualdo

Opdrachtgever: Schoolinfo werkt, samen met de VO-raad en de PO-Raad, met leraren, teamleiders en schoolleiders aan de ontwikkeling van Edualdo. Met steun van het ministerie van OCW.

Doel project: Edualdo is voor en door leraren. School- en teamleiders kunnen nu ook op Edualdo terecht om ervaringen uit te wisselen. Zo verrijken en verbeteren zij het onderwijs.

Edualdo voor leraren > klik hier
Edualdo voor schoolleiders > klik hier

vo-raad     po-raad       ministerie van ocw

Snel ervaring uitwisselen op Edualdo

Opeens zit het complete Nederlandse onderwijs in een innovatietraject. Iedere leraar staat voor de uitdaging om online les te geven; ongeacht hoe ver je op dat gebied bent. En voor schoolleiders betekent het dat er keuzes gemaakt moeten worden op het gebied van bijvoorbeeld (online) toetsen, personeelsbeleid en het volgen van leerlingen.
Dat vraagt iets van je organisatie en je flexibiliteit. Daar waar je voorheen even snel met een collega kon sparren is dat nu wat lastiger. Op www.edualdo.nl vinden leraren elkaar en wordt er volop kennis en ervaring uitgewisseld.  

Edualdo nu ook voor schoolleiders

School- en teamleiders hebben aangegeven dat ook zij nu juist behoefte hebben aan de mogelijkheid om snel en efficiënt ervaring uit te wisselen. Daarom is Edualdo nu zo ingericht dat schoolleiders in een aparte groep kunnen uitwisselen.
Zo’n account maak je gratis aan via deze link. Je geeft je naam op, de naam van de school waar je werkt en je mailadres. Je ontvangt in je mailbox een bevestigingslink. Klik hierop en je kan direct meepraten! 

Edualdo voor leraren

In het project Leerling2020 heeft Schoolinfo samen met leraren edualdo.nl ontwikkeld. www.edualdo.nl is dé plek waar leraren kennis en ervaring uitwisselen. Het werkt heel eenvoudig. Je kunt vragen stellen over jouw vak of vakoverstijgende thema’s zoals leerdoelen of formatief toetsen. En je kunt vragen van collega’s uit het hele land beantwoorden. Ga naar www.edualdo.nl/welkom en doe mee! 

Het ministerie van OCW, de VO-raad en de PO-Raad zijn partners van Edualdo.

Vragen?

Heb je vragen over Edualdo? Neem dan contact op via info@edualdo.nl of 030 – 232 4890.