Leerling 2020

Opdrachtgever: VO-raad

Datum oplevering: december 2018

Doel project: gepersonaliseerd leren met behulp van ict in het voortgezet onderwijs stimuleren

www.leerling2020.nl

Het project Leerling 2020 ondersteunt scholen in het voortgezet onderwijs bij het ontwikkelen van een visie op gepersonaliseerd leren met behulp van ict en de uitwerking daarvan in de praktijk. Meer dan 200 scholen zijn hier direct bij betrokken en via allerlei kanalen delen we de opgedane kennis met de rest van de sector.

Opzet

Schoolinfo heeft gekozen voor het werken met ‘leerlabs’: een groep docenten van gemiddeld zes scholen die aan de slag gaat met een vraagstuk rondom gepersonaliseerd leren. Dit draagt eraan bij dat de innovaties van onderaf komen en dat ze meteen kunnen worden toegepast in de dagelijkse praktijk. Ook zorgt deze opzet voor meer draagvlak in de schoolorganisaties. Daarnaast zijn kennisdeling en veranderaanpak belangrijke pijlers van het project. Hiervoor worden diverse activiteiten georganiseerd.

Bekijk de site van Leerling 2020.