Leerling 2020

Opdrachtgever: VO-raad

Datum oplevering: december 2018

Doel project: gepersonaliseerd leren met behulp van ict in het voortgezet onderwijs stimuleren

www.leerling2020.nl

Het project Leerling 2020 is in december 2018 afgelopen. Drie jaar lang werkten scholen aan meer onderwijs op maat voor leerlingen. Binnen het project werd veel kennis gedeeld en stimuleerden docenten elkaar om te kijken hoe het onderwijs meer kan worden afgestemd op de behoeften van leerlingen. In totaal leverden deelnemende scholen tot nu toe meer dan 400 praktijkvoorbeelden op. Met die voorbeelden inspireerden deelnemende scholen ook andere scholen. Bekijk het filmpje:

De komende twee jaar worden soortgelijke activiteiten georganiseerd als de afgelopen paar jaar. Denk aan: leerlabs, werkconferenties, het docentencongres en praktijkvoorbeelden. Meer informatie volgt begin 2019. Heb je als school interesse in het vervolg? Laat dit weten via info@schoolinfo.nl.

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.