Onderwijs voor nieuwkomers

Opdrachtgever leerlijn Alfabetisering: VO-raad

Doel project: verkennen waar de kansen liggen in het onderwijs voor nieuwkomers

Schoolinfo verkent samen met ISK-scholen waar de kansen liggen in het nieuwkomersonderwijs. Zo organiseert Schoolinfo netwerkbijeenkomsten voor coördinatoren en docenten van ISK-scholen. Het doel van deze bijeenkomsten is om extra kennis op te doen over de specifieke praktijk van nieuwkomersonderwijs en het onderlinge contact te bevorderen. Daarnaast werkt Schoolinfo met behulp van experts en docenten aan een leerlijn alfabetisering voor nieuwkomersonderwijs. De leerlijn helpt docenten en leerlingen op ISK-scholen met het eigen maken van het Latijnse alfabet en geeft een overzicht van waar leerlingen op verschillende niveaus aan moeten voldoen om goed te alfabetiseren.