Onderwijs voor nieuwkomers

Opdrachtgever leerlijn Alfabetisering: VO-raad

Doel project: verkennen waar de kansen liggen in het onderwijs voor nieuwkomers

Schoolinfo heeft tussen 2017-2020 het project Leerlijn Alfabetisering Nieuwkomers uitgevoerd. In de eerste fase van dit project is, met behulp van experts van ITTA en leraren, gewerkt aan een leerlijn alfabetisering voor nieuwkomersonderwijs. De leerlijn helpt leraren en leerlingen op ISK-scholen met het eigen maken van het Latijnse alfabet en geeft een overzicht van waar leerlingen op verschillende niveaus aan moeten voldoen om goed te alfabetiseren. De leerlijn is beschikbaar op Wikiwijs.

De tweede fase was gericht op het trainen van leraren in de ISK zodat zij kunnen werken met (de doelen van) de leerlijn. In deze fase hebben ruim 100 leraren een training gevolgd. Na afronding van deze fase is de training nog steeds te volgen, deze wordt aangeboden door ITTA.

De derde en afrondende fase was gericht op het ontwikkelen van lesmateriaal voor het oefenen van gespreksvaardigheid met alfaleerlingen in de ISK. Er is lesmateriaal in 20 aansprekende thema’s ontwikkeld, elk thema biedt voor 4 tot 6 uur lesmateriaal. “Alfataal” is gemaakt voor klassikaal gebruik Aan het webinar over het lesmateriaal hebben 100 leraren deelgenomen. Het lesmateriaal is te vinden op de website van LOWAN

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.