OSO, Overstapservice Onderwijs

Met de Overstapservice Onderwijs (OSO) draag je als school het OSO-dossier digitaal veilig en snel over. De privacy van leerlingen is daarmee goed geregeld.

Vragen?

Neem contact op

Of bel direct naar 030-232 48 90.

OSO zorgt voor een veilige en snelle digitale uitwisseling van leerlinggegevens op het moment dat leerlingen de overstap maken van het primair naar het voortgezet onderwijs, maar ook bij een overstap naar een andere basisschool of middelbare school. Dat bespaart scholen een enorme papieren rompslomp.

In opdracht van de PO-Raad en VO-raad, en in samenwerking met Kennisnet, heeft Schoolinfo het project Overstapservice Onderwijs (OSO) uitgevoerd van januari 2014 tot december 2014. Begin 2015 is OSO overgedragen aan Kennisnet. In 2016 is OSO officieel de landelijke standaard geworden voor digitale uitwisseling van leerlinggegevens.

Meer informatie: www.overstapserviceonderwijs.nl.

 

Er zijn op dit moment geen artikelen beschikbaar

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.