Schoolleiders voor de Toekomst

Opdrachtgever: Kerngroep Schoolleiders voor de Toekomst

Doel project: Schoolinfo helpt de Schoolleiders voor de Toekomst om hun eigen Mission Statement binnen de eigen school te behalen. Deze concrete stappen kunnen vervolgens worden ingezet en uitgebreid om de versnelling binnen de sector te ondersteunen.

www.schoolleidersvoordetoekomst.nl

Schoolleiders voor de Toekomst is een groep schoolleiders die gezamenlijk willen nadenken over en werken aan vernieuwingen in het onderwijs en wat dat vraagt van hen, als schoolleiders. Hoe geef je richting aan verandering? Hoe houd je de koers vast? Hoe maak je ruimte voor maatwerk en hoe betrek je leerlingen bij dat proces? Bij het vormgeven hiervan beschouwen de Schoolleiders voor de Toekomst leerlingen expliciet als gesprekspartner. Er is dan ook een leerlingenbeweging ontstaan om mee te werken aan de onderwijsontwikkeling.

Wil je meer weten en/of meedenken? Klik hier om op de hoogte te blijven of mail je gegevens naar schoolleiders@schoolinfo.nl.

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.