Vensters VO

Vensters helpt schoolbesturen en hun scholen om transparant te zijn en verantwoording af te leggen over hun onderwijs.

Vragen?

Neem contact op

Of bel direct naar 030-232 48 90.

In opdracht van de VO-raad heeft Schoolinfo het project Vensters VO uitgevoerd. Met Vensters VO is alle cijfermatige informatie over het  voortgezet onderwijs verzameld in één systeem. Scholen stellen deze gegevens vervolgens beschikbaar op www.scholenopdekaart.nl. De gegevens maken duidelijk hoe scholen presteren. Waar mogelijk worden resultaten vergeleken met het landelijk gemiddelde. Vensters helpt scholen zo inzicht te krijgen in hun eigen resultaten en hierover op een goede manier verantwoording af te leggen aan bijvoorbeeld leerlingen en ouders.
Per 1 september 2015 is Vensters VO overgegaan naar de VO-raad en Kennisnet.

Er zijn op dit moment geen artikelen beschikbaar