VO2020-scan

Met de VO2020-scan konden vo-scholen jaarlijks hun voortgang bijhouden op de ambities uit het sectorakkoord vo, ook in vergelijking met andere scholen en het landelijke gemiddelde.

Vragen?

Neem contact op

Of bel direct naar 030-232 48 90.

In opdracht van de VO-raad heeft Schoolinfo de VO2020-scan ontwikkeld. De scan was opgezet om scholen en besturen te laten zien waar ze stonden in het realiseren van hun ambities richting 2020 en welke stappen nog gezet konden worden. De VO2020-scan bestond uit een vragenlijst op mijn.vensters.nl. Na het invullen van de scan ontvingen scholen en besturen een rapport van hun eigen school of bestuur en konden zij zien waar hun school of bestuur stond ten opzichte van het landelijke gemiddelde van vergelijkbare scholen en besturen.

De VO2020-scan is eigendom van de VO-raad.

Er zijn op dit moment geen artikelen beschikbaar

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.