Voortgezet Leren

Opdrachtgever: VO-raad

Start programma: maart 2019

Doel programma: leerlingen motiveren met toekomstgericht onderwijs

www.voortgezetleren.nl

In samenwerking met de VO-raad verzorgt Schoolinfo het programma Voortgezet Leren. Daarbij staat de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs in samenhang met personeelsbeleid en schoolorganisatie centraal. We slaan de handen ineen en combineren in dit programma onder andere activiteiten die eerder aangeboden werden binnen de projecten Leerling 2020, Maatwerk en Stap 2. Voortgezet Leren kent een divers aanbod. Leraren, teamleiders, schoolleiders en bestuurders kunnen deelnemen aan een innovatietraject en diverse bijeenkomsten, gebruikmaken van instrumenten, en kennis en ervaring uitwisselen.

Het programma brengt ook scholen samen. Door te leren van elkaars ervaringen komen we sneller tot werkende oplossingen waarin leraar, teamleider, schoolleider en bestuurder allemaal een aandeel hebben.

Bekijk de website voortgezetleren.nl of neem contact op met info@voortgezetleren.nl of 030-2324880 voor meer informatie.

Er zijn op dit moment geen artikelen beschikbaar

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 worden de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo