We Own The School

Ondersteuning: Schoolinfo

Doel project: bijdragen aan de versterking van eigenaarschap in het onderwijs.

www.weowntheschool.nl

We Own The School (WOTS) bestaat uit een groep docenten en schoolleiders die het gesprek over eigenaarschap tussen leerlingen, docenten en schoolleiders willen stimuleren. De centrale werkvorm om dit gesprek te voeren is het bordspel ‘We Own The School’. Met behulp van dit bordspel kan een school middels verschillende stellingkaarten ontdekken hoe het eigenaarschap verdeeld is in de school en welke wensen en behoeften er nog liggen op dit gebied. Naast het spel is de groep beschikbaar om andere scholen te helpen bij het ontwikkelen van eigenaarschap in de school.

Met dit project ondersteunt Schoolinfo het beheer en de doorontwikkeling van We Own The School. Dit doet Schoolinfo vanuit de ambitie om kennis en expertise die in de sector beschikbaar is, te delen met andere scholen.

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 worden de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo