Thema’s

Doordat we veel op scholen komen, horen we wat er leeft in het onderwijs en wat de wensen zijn. We kijken met scholen welke ontwikkelmogelijkheden er zijn op bepaalde thema’s. Ook voeden we met deze informatie de belangenbehartiging van de VO-raad.

Ook een wens?

Heb je ook een vraag of een thema waarop je wilt versnellen of verbinding zoekt met collega’s?

Neem contact op

Of bel direct naar 030-232 48 90.

Hoe kunnen we innovatie in de sector gaande houden en de kennis daarover beter verspreiden en benutten?

Bekijk

Vo-scholen hebben de belangrijke opdracht om alle leerlingen gelijke kansen te bieden, ongeacht hun afkomst of thuissituatie. Op wat voor manier kan kansengelijkheid in het onderwijs toenemen?

Bekijk

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 worden de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo