Thema’s

Doordat we veel op scholen komen, horen we wat er leeft in het onderwijs en wat de wensen zijn. We kijken met scholen welke ontwikkelmogelijkheden er zijn op bepaalde thema’s. Ook voeden we met deze informatie de belangenbehartiging van de VO-raad.

Ook een wens?

Heb je ook een vraag of een thema waarop je wilt versnellen of verbinding zoekt met collega’s?

Neem contact op

Of bel direct naar 030-232 48 90.

Schoolinfo verkent samen met ISK-scholen waar de kansen liggen in het nieuwkomersonderwijs.

Bekijk

Gepersonaliseerd leren vraagt om maatwerk en flexibiliteit. Scholen zoeken de ruimte op die de wet biedt, maar steeds vaker lopen ze tegen grenzen aan. Waarom verandert het systeem niet mee?

Bekijk

Leren zonder cijfers is een actueel thema in de sector. Hoe wordt dit door scholen vormgegeven en welke ondersteuning kunnen scholen daarbij gebruiken?

Bekijk

Op verschillende scholen lopen trajecten waarbij leerlingen versneld, in extra vakken of op een hoger niveau examen doen.

Bekijk

Hoe kunnen we innovatie in de sector gaande houden en de kennis daarover beter verspreiden en benutten?

Bekijk

Als je een lerende schoolorganisatie wilt zijn, is het belangrijk dat iedereen tijd krijgt om zichzelf en het onderwijs te blijven ontwikkelen. Maar hoe geef je daar invulling aan?

Bekijk

Vo-scholen hebben de belangrijke opdracht om alle leerlingen gelijke kansen te bieden, ongeacht hun afkomst of thuissituatie. Op wat voor manier kan kansengelijkheid in het onderwijs toenemen?

Bekijk

Innovatie staat ook op de agenda bij lerarenopleidingen. Hoe kunnen opleidingen zo goed mogelijk blijven aansluiten bij de veranderende praktijk?

Bekijk