Onderwijsontwikkeling

Het Nederlandse onderwijs is goed. Scholen nemen initiatief om het nog verder te ontwikkelen en benutten de beschikbare ruimte in de wet om zelf uitdagingen als talentontwikkeling en gelijke kansen aan te pakken. Hoe geven scholen deze ontwikkeling vorm en waar lopen zij tegenaan? Bekijk gerelateerde artikelen

Ook een wens?

Heb je ook een vraag of een thema waarop je wilt versnellen of verbinding zoekt met collega’s?

Neem contact op

Of bel direct naar 030-232 48 90.