No items found

Welke vaardigheden hebben leerlingen nodig om eigenaar van hun leerproces te zijn? Welke rol speelt de docent? En hoe ziet dat er in de praktijk uit? Bekijk het whitepaper met bevindingen, praktijkervaringen en de theorie achter zelfsturend leren.

Bekijk

Het boekje ‘Hoe deel ik mijn kennis met collega’s?’ biedt verschillende werkvormen waarmee je op een laagdrempelige wijze kennis kunt overdragen of kennisdelen kunt stimuleren.

Bekijk

Wil jij met persoonlijke leerplannen aan de slag waarin de leerdoelen voor leerlingen staan beschreven? Bekijk dan de drie mogelijke stappenplannen.

Bekijk

Raakvlakken tussen eindtermen bieden kansen voor vakoverstijgend projectonderwijs, óók in examenklassen. Het spel CONNECT is hiervoor een inspirerende methode.

Bekijk

Wil jij dat leerlingen, leraren en andere betrokkenen in jouw school zinvol projectonderwijs ervaren? Maak dan gebruik van de poster over de verschillende aspecten van projectonderwijs.

Bekijk

Wil je je leerlingen meer keuzemogelijkheden bieden binnen het regulier onderwijs? Heb je de mogelijkheid om het standaard lesrooster aan te passen? Bekijk de poster met drie flexibele varianten.

Bekijk

Hoe ga jij om met feedback aan je leerlingen of van je collega’s en wat zijn hierin jouw uitdagingen? Gebruik hiervoor een feedbackwijzer, inclusief test.

Bekijk

De voortgangssheet is een tool om het gesprek binnen je school over de voortgang van je ontwikkeling aan te gaan. Met het invullen van de diverse indicatoren kun je zien hoe de ontwikkeling ervoor staat, of de gewenste resultaten worden behaald en waar nog actie nodig is.

Bekijk

Wil jij een duurzame verandering tot stand brengen en ook andere collega’s in het onderwijs begeleiden in hun veranderaanpak? Ga dan aan de slag met veranderkracht.

Bekijk

Hoe kom je tegemoet aan de wens om te leren in de praktijk en hoe organiseer je dit? Bekijk het stappenplan waarmee je als docent eenvoudig aan de slag kunt.

Bekijk

Hoe klein of groot een verandering ook is, veranderen is een proces. Deze routekaart veranderaanpak geeft inzicht in de fases en pijlers van veranderingen die scholen doormaken.

Bekijk

Het bordspel ‘We Own The School’ is een werkvorm om samen met leerlingen, leraren en schoolleiders een gesprek over eigenaarschap te voeren. Lees wat het spel inhoudt en hoe je het op jouw eigen school kunt spelen.

Bekijk

Elke school maakt ontwikkelingen door. Het spel ‘School in Beweging’ geeft inzicht en helpt om ontwikkelingsprocessen op jouw eigen school beter te begrijpen.

Bekijk

Docenten uit de innovatiewerkgroepen van Leerling 2020 deden ervaring op met de methodiek design thinking. Wat vonden ze ervan? Lees hoe de methode ook de weg naar het klaslokaal heeft gevonden.

01 - 12 - 18 Bekijk

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.