Aan de slag met persoonlijke leerplannen

De innovatiewerkgroep Persoonlijke leerplannen van project Leerling 2020 maakte stappenplannen om de invoering van leerplannen op scholen te ondersteunen.

Omdat niet elke school hetzelfde is, zijn er drie opties ontwikkeld. Doe de test om te bepalen bij welk stappenplan jouw school het beste aansluit.

Download de 3 stappenplannen.

Invoering

De vier docenten uit de innovatiewerkgroep hebben beschreven hoe je de invoering van het werken met een persoonlijk leerplan het beste kunt aanpakken. Berdien Meijerberg van het IJburg College: “In een persoonlijk leerplan staan de leerdoelen van een leerling omschreven. Hoe je dit het beste kunt implementeren, ligt mede aan de context van de school.” Om zo goed mogelijk aan te sluiten op de vragen vanuit scholen, biedt de innovatiewerkgroep de stappenplannen daarom gedifferentieerd aan.

Stappenplan

Er is een stappenplan voor ‘blauwe’ scholen die met een vastgesteld rooster met ingeplande vaklessen werken. De methode is leidend. Er is ook een stappenplan voor ‘gele’ scholen die werken met een vast rooster en ingeroosterde keuzewerktijd. Er wordt zowel met de methode als met eigen materiaal gewerkt. Als laatste is er een plan voor ‘groene’ scholen die met een flexibel rooster werken. De leerlingen zien elke dag hun coach. De vaksecties zorgen voor een doorlopende leerlijn.

Mogelijkheden

Per type school staan er stappen beschreven om het werken met persoonlijke leerplannen op te starten en/of uit te bouwen. “Ook hebben we handige links naar monitoringstools en praktijkvoorbeelden voor het werken met persoonlijke leerplannen toegevoegd”, vertelt Marloes van Perlo van het Odulphuslyceum. Met de stappenplannen wil de innovatiewerkgroep drempels wegnemen om ermee te beginnen. “Voor scholen die de eerste stappen naar gepersonaliseerd onderwijs al gezet hebben, biedt het praktische handvatten en tips om ze nóg een stap verder te brengen”, licht Leo Nabben van Metameer toe.

Achtergrondinformatie

“Voor de ontwikkeling van de stappenplannen hebben we gebruikgemaakt van literatuur over persoonlijke leerplannen en het geven van feedback”, aldus Paula Ford van s.g. De Rietlanden. Bekijk de literatuurlijst die de docenten uit de innovatiewerkgroep hebben geraadpleegd.

Design thinking

De innovatiewerkgroepen van Leerling 2020 maken gebruik van de methodiek van design thinking om tot nieuwe, relevante oplossingen te komen die een positieve impact hebben op vo-scholen en de sector. Lees hoe design thinking in de praktijk werkt.

Meer lezen over persoonlijke leerplannen

 

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.