CONNECT: Inzicht en inspiratie voor vakoverstijgend projectonderwijs

Raakvlakken tussen eindtermen bieden kansen voor vakoverstijgend projectonderwijs, óók in examenklassen. Het spel CONNECT is hiervoor een inspirerende methode.

Raakvlakken tussen eindtermen bieden kansen voor vakoverstijgend projectonderwijs, óók in examenklassen. De innovatiewerkgroep ‘Projectonderwijs en het eindexamen’ van Leerling 2020 bedacht met het spel CONNECT hiervoor een inspirerende methode.

Eindtermen behalen

Veel leraren twijfelen of ze met projectonderwijs aan het curriculum voldoen. Uit vrees dat ze hun leerlingen onvoldoende op het eindexamen voorbereiden, bieden ze minder of geen projectonderwijs aan. Zonde, vinden de zeven leraren van de innovatiewerkgroep. Zij hebben er alle vertrouwen in dat leerlingen ook met projectonderwijs de eindtermen kunnen behalen. Bovendien raken leerlingen meer gemotiveerd en sluit projectonderwijs beter aan bij hun belevingswereld. Projecten doen een beroep op de vaardigheden die de leerlingen in de ‘echte wereld’ ook nodig hebben, en daarnaast leren zij connecties tussen vakken te leggen.

Leraren verbinden

De innovatiewerkgroep kwam in september voor het eerst bij elkaar. “We kwamen al snel tot de conclusie dat we overlap moesten zoeken in de eindtermen”, vertelt docent Lia Veraa van SG Were Di. Vervolgens gebruikte de werkgroep de methodiek van ‘design thinking’ om te bedenken hoe je leraren met elkaar verbindt. “Als je met collega’s van andere vakken praat, heb je het niet zo snel inhoudelijk over je vak. Daarom bedachten wij het spel CONNECT; hiermee kom je veel meer te weten over de inhoud en dat inspireert. Tegelijkertijd daagt het spel je uit om zelf ook bewuster over je eigen vak en methodes na te denken.”

Nieuwsgierig? Bekijk de spelregels en een voorbeeldkaart. Of download hier het hele spel en kies zelf welke spelkaarten je wilt printen. Om collega’s te informeren is er ook een flyer beschikbaar. En wil je heel laagdrempelig een mooi project bouwen? Gebruik dan deze handige poster die door de werkgroep Projectonderwijs en het curriculum werd ontwikkeld.

Series van eindtermen

CONNECT bestaat uit een serie spelkaarten van alle vakken die op het vmbo, het havo en het vwo centraal geëxamineerd worden. Elke afzonderlijke kaart bevat een eindterm en je ziet in één oogopslag of die getoetst wordt in het centraal examen of in het schoolexamen. Voordat je het spel gaat spelen, denk je eerst na over de eindtermen waarover je met collega’s van gedachten wilt wisselen. A la Rummikub maak je tijdens het spel series van eindtermen, waarbij er raakvlakken zijn tussen de afzonderlijke vakken.

Inspiratie voor gezamenlijke projecten

“Het mooie is dat je eerst op zoek gaat naar raakvlakken en dat je dan bijna vanzelf de mogelijkheden voor een vakoverstijgend thema ­– en dus een project ­– ziet”, zegt Anouk Gasseling van de Berger Scholengemeenschap. Zo’n project hoeft volgens Anouk helemaal niet groot te zijn. “Begin klein; in twee lessen kun je ook al heel veel met elkaar doen.” Omdat de eindtermen de kapstok van het project zijn, weet je zeker dat je alle belangrijke lesstof behandelt. “Sterker nog”, vult haar collega Jessica Toman aan, “als je de methode ernaast houdt, ontdek je dat je onderwerpen kunt schrappen omdat je die al in het project hebt behandeld.”

Meer lezen

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.