Drie modellen van flexibeler roosteren

Wil je je leerlingen meer keuzemogelijkheden bieden binnen het regulier onderwijs? Heb je de mogelijkheid om het standaard lesrooster aan te passen? De innovatiewerkgroep Roostering van Leerling 2020 maakte een poster met daarop een beschrijving van drie flexibele roosters.

Innovatiewerkgroep roostering

De zeven leraren van de innovatiewerkgroep ‘roostering’ hebben zich gebogen over de mogelijkheden om flexibeler te roosteren en kwamen zo tot een poster met drie modellen.

Bekijk de poster.

Susanne van Leeuwen van CC Groevenbeek: “We willen de leerling meer op maat bedienen, naar haar/zijn eigen behoefte”. Het huidige systeem voldoet volgens de leraren niet. Iedere leerling is op een vast moment, in een vast lokaal met een vaste docent voor een vast aantal uren per week. Dit beperkt het aanbieden van maatwerk. Ze hebben onderzocht of het mogelijk is om de lessentabel minder leidend te maken en minder lessen in het rooster vast te leggen, zodat er meer flexibiliteit ontstaat voor maatwerk.

Balans tussen vrijheid en kaders

“Waar de een aan een instructieles wiskunde genoeg heeft, is de ander meer gebaat bij nog twee verwerkingsuren”, vertelt Anneke Vosselman van het Nuborgh College. In een flexibel rooster krijgen leerlingen de ruimte om naar eigen behoefte te werken. Door middel van een aantal vaste uren, keuze uren en goede coaching kan een leerling meedenken over zijn eigen onderwijs.

Drie modellen

“We hebben de poster zo ontwikkeld dat iedere willekeurige school het zou kunnen gebruiken. Door de keuzemogelijkheid van de drie modellen kun je als school kijken wat het beste aansluit”, aldus Martine Lokhorst van Pieter Groen. “Of je nou één dag flexibel wilt roosteren, twee dagen of een hele week, met dit product kun je alle kanten op. Wij willen ideeën aandragen om het flexibeler roosteren te realiseren”, licht Dirk-Jan Dekker van csg Bogerman toe.

Veranderingen voor leerling én docent

Een nieuw rooster vraagt een andere aanpak van iedereen op school. “Het is niet enkel een wijziging in de lessentabel, het creëert een verandering voor de leerling, de docent, de coach/mentor. En een aanpassing in het volgen van de leerling en in de didactiek”, zegt Maikel Mesman van Pieter Groen.

Enkele tips van de docenten uit de innovatiewerkgroep:

Design thinking

De innovatiewerkgroepen van Leerling 2020 maakten gebruik van de methodiek van design thinking om tot nieuwe, relevante oplossingen te komen die een positieve impact hebben op vo-scholen en de sector. Lees hoe design thinking in de praktijk werkt.

Meer lezen over roostering

Wil je weten welke vragen en antwoorden er leven over roostering bij andere leraren? Ga naar Edualdo.nl.

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.