Poster: Aan de slag met projectonderwijs en curriculum

De innovatiewerkgroep ‘projectonderwijs en curriculum’ van Leerling 2020 maakte een poster over de verschillende aspecten van projectonderwijs. De poster is handig bij het opzetten van een project.

Projectonderwijs en curriculum

De vijf leraren van de innovatiewerkgroep hebben zich gebogen over de vraag ‘Hoe zorgen we dat leerlingen, leraren en andere betrokkenen zinvol projectonderwijs ervaren?’ Bij de opstart van projecten binnen hun eigen school liepen de leraren aan tegen vragen als: “Waar moet een project aan voldoen?”, “Hoe krijg ik collega’s mee?” en “Hoe zorg ik dat de kerndoelen en eindtermen behaald worden?”

Verschillende aspecten

De poster bevat informatie voor andere leraren om het proces vorm te geven.

Download de poster.

“Het helpt je om aan alle onderdelen te denken”, vult Jolanda Voogd van het Tabor College aan. Alle verschillende aspecten van een project worden uitgelicht:

Laagdrempelig

Per aspect worden vragen gesteld die je kunnen helpen in het verder ontwikkelen van je project. Jorick Boll van het Herbert Vissers College: “Je kunt met behulp van deze poster laagdrempelig een mooi project bouwen.” Esther Broen van het Canisius College: “Hopelijk helpt het je om jouw ideeën om te zetten in mooie projecten.”

Werkwijze

Download de poster en hang deze op in je school. Overige benodigdheden om te werken met de poster:

In gesprek

Tevens kan het helpen om het gesprek op gang te brengen in je team of sectie. Het vraagt een actieve bijdrage van alle betrokkenen. Margreet Kamman, Tienerschool Sneek: “Deze poster maakt het proces van projectonderwijs helder.”

Inspiratie

“Achter de QR-codes zitten bovendien waardevolle filmpjes en websites met betrekking tot projectonderwijs en curriculum. Laat je hierdoor inspireren. Of zoek contact met de mensen die hierin al wat hebben gedaan. Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden”, zegt Jennifer de Laet van het Niftarlake College.

Design thinking

De innovatiewerkgroepen van Leerling 2020 maakten gebruik van de methodiek van design thinking om tot nieuwe, relevante oplossingen te komen die een positieve impact hebben op vo-scholen en de sector. Lees hoe design thinking in de praktijk werkt.

Meer lezen

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.