Routekaart veranderaanpak

Hoe klein of groot een verandering ook is, veranderen is een proces. De routekaart veranderaanpak geeft inzicht in de fases en pijlers van veranderingen die scholen doormaken.

De routekaart veranderaanpak is ontwikkeld door scholen in het project Leerling 2020. De routekaart kan gebruikt worden door een individuele docent, een vaksectie of de schoolleiding om de verandering in jouw school stapsgewijs verder te brengen. De routekaart is geen blauwdruk voor ieder veranderproces. De fasen in het veranderingsproces verlopen niet altijd in de volgorde zoals in de kaart is weergegeven. Iedereen bepaalt zijn eigen route en heeft een eigen beginpunt.

Lees meer over de fasen in het proces of download het werkblad om direct aan de slag te gaan.

veranderaanpak