Speel het eigenaarschapsspel ‘We Own The School’

Het bordspel ‘We Own The School’ is een werkvorm om samen met leerlingen, leraren en schoolleiders een gesprek over eigenaarschap te voeren. Schoolinfo kan op jouw school een spelsessie begeleiden om zo samen inzicht te krijgen in eigenaarschap en waardevolle ideeën op te doen voor vervolgstappen in de school.

Het bordspel ‘We Own The School’ is een werkvorm om samen met leerlingen, leraren en schoolleiders een gesprek over eigenaarschap te voeren. Lees wat het spel, ontwikkeld door het leerlab Pleion van Leerling 2020, inhoudt en hoe je het op jouw eigen school kunt spelen.

Het doel van dit instrument

Het spel heeft tot doel om een gesprek op gang te brengen over ‘eigenaarschap van leren’ en hoe de school dat kan bevorderen. Volgens de scholen in dit leerlab zijn leerlingen en leraren die eigenaarschap ervaren meer gemotiveerd. Het spel is dus een instrument om het eigenaarschap binnen de school in gang te zetten en te vergroten.

De basis van het spel

Het spel is gebaseerd op een taxonomie van zes leiderschapsstijlen van John Macbeath, waarin scholen worden gekarakteriseerd op de manier van leidinggeven. De scholen uit het leerlab hebben deze taxonomie vertaald naar zes typen van eigenaarschap. Deze zes typen vormen de basis van het spel: zij staan naast elkaar en dienen als karakterisatie en niet als beoordeling.

Hoe werkt het?

Het maximaal aantal deelnemers per spel is zes. Alle deelnemers aan het spel krijgen de mogelijkheid om via stellingen aan te geven hoe zij de situatie op school op dit moment ervaren (ronde 1), maar ook wat zij als de ideale situatie zien (ronde 2). Na het noemen van een stelling plaatsen alle deelnemers tegelijkertijd een fiche op het bord met een keuze voor een bepaald antwoord. Een gespreksleider reflecteert met de deelnemers op de gemaakte keuzes. Het spel is niet alleen een goed meetinstrument om erachter te komen hoe eigenaarschap wordt ervaren, maar levert ook waardevolle ideeën op voor vervolgstappen die de school richting de toekomst kan zetten.

Gebruikerservaring

Inmiddels zijn er talloze speelsessies georganiseerd op scholen in Nederland en daarbuiten om feedback op te halen en het spel verder aan te scherpen. Sebastian Blanck, teamleider UniC: “Tijdens een leerling-arena heb ik met leerlingen ‘We Own The School’ gespeeld. Het ging in het bijzonder over het toetsen op onze school. Het was een van de beste arena’s tot nu toe. Er kwam uit dat leerlingen meer leren van en meer plezier en succes ervaren in realistische en vakoverstijgende projecten waarin ruimte is voor eigen keuze. Leerlingen ervaren druk rondom toetsen en deadlines en ervaren toetsen vooral als een momentopname. Dankzij het spel konden we dit in 45 minuten boven  tafel krijgen. Een eyeopener voor de aanwezige schoolleiders, bestuurders en docenten.”

Ik wil het wel met mijn klas spelen. Omdat het een laagdrempelige manier is om mee te denken als leerling.”
Aldus een leerling over het spel

Waarom een spel?

De scholen in het leerlab van Leerling 2020 zijn allemaal aangesloten bij het netwerk Pleion (Platform Eigentijds Onderwijs). Ze kwamen tot de conclusie dat eigenaarschap in alle facetten van een school belangrijk is om terug te vinden. Het leerlab stelde zich de vraag: ‘Hoe kunnen we het gesprek over eigenaarschap op een inspirerende manier op school laten plaatsvinden?’ “Er is gekozen om het model van eigenaarschap in een spelvorm te gieten, omdat het een goede manier is om een continue uitwisseling tussen theorie en praktijk in te richten”, zegt Freek Wevers, schoolleider op het IJburg College 2.

“Interessant om met collega’s te zien en te kijken waar de verschillen in perceptie of eigenaarschap zitten”
Docent over het spel

Internationale lancering

Als stok achter de deur voor de ontwikkeling van het spel had het leerlab de internationale onderwijsconferentie ICSEI 2018 in Singapore uitgekozen om het spel voor het eerst aan een groter publiek te presenteren. “Dat was spannend, omdat een eigen draai is gegeven aan wetenschappelijke literatuur om het spel speelbaar te maken. Gelukkig bleek het een succes: er zijn vanuit de hele wereld aanvragen gedaan voor het spel en de originele auteur van de basistheorie achter het spel, John Macbeath, heeft zelfs een exemplaar in ontvangst genomen”, vertelt Henk Woudenberg, voormalig teamleider van de Werkplaats Kindergemeenschap.

Zelf spelen?

Scholen kunnen het spel in het Nederlands bestellen via de website www.weowntheschool.nl. Of download gratis het spel hieronder. Wil jij op jouw school het spel spelen onder begeleiding van een gespreksleider? Neem dan contact met ons op via info@schoolinfo.nl voor de mogelijkheden.

Spel downloaden

De downloadversie van het spel mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. 

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.