Vergroot je veranderkracht

Een van de Veranderaanpak-initiatieven van Leerling 2020 was het Veranderkrachttraject. Het doel was dat de deelnemers aan het einde van het traject in staat waren duurzame verandering tot stand te brengen en ook andere collega’s in het onderwijs te kunnen begeleiden in hun veranderaanpak.

Wat hield het Veranderkrachttraject in?

In verschillende bijeenkomsten wisselden de deelnemers ervaringen en theorie uit over veranderkunde. Daarnaast had elke docent geformuleerd welke vaardigheden ze wilden verbeteren. Deze waren gekoppeld aan een concreet project binnen hun school. De vorderingen werden geëvalueerd tijdens de individuele coachbezoeken. De focus lag op persoonlijke groei. De kracht om duurzame verandering vorm te geven had namelijk alles te maken met persoonlijke vaardigheden. Want: “wanneer je zelf leert, leren anderen met je mee.”

De volgende stappen kwamen aan bod in het Veranderkrachttraject:

fasen veranderkrachttraject

Wil jij aan de slag om jouw veranderkracht te vergroten? Download het materiaal van het Veranderkrachttraject:

Meer weten over het vergroten van de veranderkracht binnen jouw school? Schoolinfo biedt op verzoek trajecten op maat aan. Lees meer over hoe het traject eruit kan zien of neem contact op met Elvira Davidsz.

Deelnemers Veranderkrachttraject aan het woord

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.